Rada Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców  w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

  1. Joanna Potęga – przewodnicząca RR 
  2. Justyna Kurek – zastępca przewodniczącego RR
  3. Agata Salamon – członek RR
  4. Marcin Koziński – członek RR

 

Konto do wpłat na Radę Rodziców:

47 1050 1360 1000 0091 2768 7979

tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, szkoła (T1,T3,T7, BS4,BS9), klasa