Rada Rodziców

Wpłaty na radę Rdziców proszę wpłacać na konto:

 

Rada Rodziców CKZiU

47 1050 1360 1000 0091 2768 7979

 

Przelew w tytule powinien mieć napisane:

imię nazwisko

szkoła (T1, T3,T7)

klasa