Kadra kierownicza

Dyrekcja

Dyrektor CKZIU
ELŻBIETA CZERNIK Dyrektor Centrum
Wicedyrektor CKZIU

MARIA KOŹMIN

Wicedyrektor CKZIU
Technikum nr 1 EkonomiczneWicedyrektor CKZIU

DARIUSZ CHUDZIK

Wicedyrektor CKZIU
Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Gastronomiczna
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1Wicedyrektor CKZIU

ELŻBIETA WŁODARCZYK
Wicedyrektor CKZIU
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna
Szkoła Policealna nr 7


Anna Kowalska 

Edyta Cyganek  

Agnieszka Nawrat


Kierownik Szkolenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego