Kadra kierownicza

Dyrekcja

Dyrektor CKZIU
ELŻBIETA CZERNIK Dyrektor Centrum
Wicedyrektor CKZIU

Wicedyrektor CKZiU
EDYTA CYGANEKWicedyrektor CKZIU

Wicedyrektor w CKZIU
ANNA KOWALSKA


TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

SZKOŁA POLICEALNA NR 1


Wicedyrektor CKZIU

Wicedyrektor w CKZIU
DARIUSZ CHUDZIK


TECHNIKUM NR 3 GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 GASTRONOMICZNA

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1

SZKOŁA POLICEALNA NR 3
Wicedyrektor CKZIU

Wicedyrektor w CKZIU
RAFAŁ SĘK


TECHNIKUM NR 7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 RZEMIEŚLNICZO-ARTYSTYCZNA

SZKOŁA POLICEALNA NR 7Agnieszka Nawrat

Agnieszka Jeż  

Marta Targońska


Kierownik Szkolenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego