NAUCZYCIELE

  Nazwisko i imię Przedmiot 
1 Adamus Aleksander wychowanie fizyczne
2 Aksamit Aleksandra biologia, chemia
3 Badura Małgorzata przedmioty zawodowe hotelerskie i gastronomiczne
4 dr Bajer Dorota  język angielski
5 Będkowska Karolina  język angielski
6 Będzieszak Katarzyna język angielski
7 Bizuga Aneta  przedmioty zawodowe ekonomiczne
8 Bogdziewicz Anna przedmioty zawodowe stylizacja i wizaż 
9 Bucki Marcin wychowanie fizyczne
10 Burczak Żaneta przedmioty zawodowe hotelerskie i turystyczne
11 Cecot Zbigniew matematyka
12 Chmurzyński Michał wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
13 Chudzik Dariusz matematyka
14 dr Cybulska Jolanta  przedmioty zawodowe weterynaryjne
15 Cydejko Aneta  przedmioty zawodowe gastronomiczne
16 Cydejko Krystian  przedmioty zawodowe gastronomiczne
17 Cyganek Edyta przedmioty zawodowe odzieżowe
18 Czapla Jolanta fizyka
19 Czernik Elżbieta  przedmioty zawodowe odzieżowe
20 Czop Sylwia  psycholog
21 David Sonia język  polski
22 Dela Adrian pedagog   specjalny
23 Drapalla Agnieszka język rosyjski, język polski
24 Duchniak Edyta fizyka, przedmioty zawodowe informatyczne
25 Dusza Małgorzata  plastyka
26 Dusza Paweł przedmioty zawodowe fotograficzne
27 Dziedzic Agnieszka informatyka
28 Dziewior Anna  wychowanie fizyczne
29 Fąfara Anna przedmioty zawodowe odzieżowe
30 Fliska Joanna język angielski
31 dr Forma Marzena  jezyk polski
32 Gajos Aneta przedmioty zawodowe odzieżowe
33 Galicka Agnieszka język  angielski
34 dr Gawlik Ewa pedagog specjalny
35 Gierczycka Agnieszka  przedmioty zawodowe ekonomiczne,  podstawy przedsiębiorczości
36 Gondorek Dominik język angielski
37 Górczyńska-Labiś Monika przedmioty zawodowe reklamowe
38 Grissgraber Tomasz przedmioty zawodowe fotograficzne
39 Grządziel Lidia pedagog
40 Holeczek Laura przedmioty zawodowe odzieżowe i fryzjerskie 
41 Jadowska Renata przedmioty zawodowe fryzjerskie
42 Janoska Katarzyna przedmioty zawodowe fryzjerskie
43 Jaworek Bogusława  przedmioty zawodowe fryzjerskie
44 Jeż Agnieszka przedmioty zawodowe ekonomiczne
45 Jędros Tomasz matematyka 
46 Jurkowska Jolanta przedmioty zawodowe hotelarskie i turystyczne
47 Kaczmarczyk Magdalena  przedmioty zawodowe ekonomiczne
48 Kalamarz Justyna język polski
49 Klatka Grzegorz przedmioty zawodowe fotograficzne i reklamowe
50 Klimas Kinga  przedmioty zawodowe fryzjerskie
51 Klimczak Magdalena przedmioty zawodowe fotograficzne
52 Kmiecik Robert bibliotekarz
53 Kolańczyk Małgorzata  język niemiecki
54 Kołodziej Adrian informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
55 Kończak Gabriela  doradca zawodowy
56 Kordecka - Tarnowska Urszula geografia
57 Kotucha Agnieszka język polski, historia
58 Kowalik Ryszard historia, wiedza o społeczeństwie
59 Kowalska Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
60 Kowalska-Jurek Małgorzata  podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
61 Kowalski Dominik etyka, filozofia, matematyka
62 Kozak-Nitwinko Anna  fizyka
63 Kruczek Monika język niemiecki
64 Krzak Agata język polski
65 Krzystanek Teresa fizyka 
66 Kuliński Artur przedmioty zawodowe gastronomiczne
67 Lasak Anna doradca zawodowy
68 Legień Agnieszka wychowanie fizyczne
69 Lejpold Anna  przedmioty zawodowe odzieżowe
70 Lipka Ilona biologia
71 Łebek Jolanta  pedagog
72 Makuch-Chałat Katarzyna wychowanie fizyczne
73 Malmon-Szot Karolina  przedmioty zawodowe gastronomiczne
74 Małek Renata  przedmioty zawodowe fotograficzne
75 Manikowska Żaneta  przedmioty zawodowe odzieżowe
76 Mańka-Goncerz Agnieszka  przedmioty zawodowe odzieżowe
77 Mazur Agnieszka  biologia
78 Mączka Dariusz przedmioty zawodowe gastronomiczne
79 Minor Małgorzata wychowanie fizyczne 
80 Morawietz-Stanek Marta  język niemiecki, przedmioty zawodowe weterynaryjne
81 Morawska Agnieszka  język angielski 
82 Mosiy Mykhaylo przedmioty zawodowe odzieżowe
83 Mróz Anna  język angielski
84 Naparty Izabela  przedmioty zawodowe weterynaryjne
85 Naparty Sowa Agnieszka język angielski
86 Nawrat  Agnieszka  przedmioty zawodowe gastronomiczne
87 dr Nowak Maciej  język angielski
88 Nowak Magdalena  przedmioty zawodowe odzieżowe
89 Nowak Małgorzata  język polski
90 Nowak Marcin informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
91 Ogórek Violetta historia
92 Olszak Katarzyna  przedmioty zawodowe reklamowe, wiedza o społeczeństwie
93 Orszulski Mateusz przedmioty zawodowe fotograficzne
94 Orzechowskai Szczepan przedmioty zawodowe  gastronomiczne
95 Orzeł Jolanta język niemiecki 
96 Otoliński Mateusz  wychowanie fizyczne
97 Paciej Marta religia, filozofia
98 Pałęga-Kopec Małgorzata  geografia
99 Paruzel Alicja język polski
100 Paszczela Dorota przedmioty zawodowe gastronomiczne
101 Patryn Violetta  pedagog
102 Piątek Agata język francuski
103 Pierścińska Żydek Małgorzata język niemiecki
104 Pietrasiak Mariusz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
105 Pilawska Sadlik Agnieszka język angielski
106 Piotrowska Marta język niemiecki
107 Płazińska Gabriela język angielski
108 Płuciennik-Mentel Adriana język angielski
109 Pochodnia Kamila przedmioty zawodowe gastronomiczne
110 Półtorak Jolanta  przedmioty zawodowe odzieżowe
111 Protasewicz Agata  przedmioty zawodowe gastronomiczne
112 Ks. Ptak  Zenon  religia 
113 Rabka Magdalena język angielski
114 Raczyńska Małgorzata język polski
115 Rostowska Edyta przedmioty zawodowe gastronomiczne
116 Rusin Michał  język niemiecki
117 Rutkowska-Pietrasiak Magdalena język francuski
118 Sacharczuk Bartosz wychowanie fizyczne 
119 Sawicki Jacek  przedmioty zawodowe weterynaryjne
120 Sęk Rafał przedmioty zawodowe reklamowe
121 Sidorowicz Agata informatyka, chemia, matematyka, 
122 Sibielak Dorota  historia
123 Skiba Bożena  przedmioty zawodowe ekonomiczne
124 Skipiała Agnieszka przedmioty zawodowe gastronomiczne
125 Skomorowski Andrzej  przedmioty zawodowe fotograficzne
126 Sochacka Iwona przedmioty zawodowe ekonomiczne
127 Sopata Anita religia
128 Stanek-Czerny Grażyna  język angielski
129 Starok Milena język angielski
130 Stefańska Izabela  bibliotekarz, historia 
131 Synowiec Marta geografia
132 Szafraniec Agnieszka  chemia
133 Szaryńska Katarzyna wychowanie fizyczne, biologia 
134 Szrubarczyk Arkadiusz  wychowanie fizyczne
135 Szwajca Izabela przedmioty zawodowe hotelarskie i turystyczne
136 Targońska Marta geografia
137 Twardowski Tadeusz przedmioty zawodowe fotograficzne
138 Walc Anna matematyka, fizyka
139 Walkiewicz Jarosław przedmioty zawodowe weterynaryjne 
140 Wasyliszyn Tomasz geografia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
141 Węgrzyn-Kiwaczycka Marzena  przedmioty zawodowe odzieżowe
142 Węgrzyńska Elżbieta język polski
143 Wiktorska Żaneta język niemiecki
144 Wilk Wiktor przedmioty zawodowe reklamowe
145 Włodarczyk Elżbieta  bibliotekarz
146 Wnęk Barbara pedagog specjalny, język polski
147 Wojtasik Grzegorz historia 
148 Wójcik Joanna język rosyjski 
149 Zając Michał wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
150 Zamarski Sebastian wychowanie fizyczne
151 Zamiela Agnieszka matematyka
152 Zapora Aneta bibliotekarz
153 Zawadzka Agnieszka  zajęcia rewalidacyjne
154 Zybura-Oliwa Marzena  przedmioty zawodowe gastronomiczne