NAUCZYCIELE


l.p. Nazwisko i imię przedmioty
1 Czernik Elżbieta  zajęcia rewalidacyjne
2 Cyganek Edyta przedmioty zawodowe odzieżowe
3 Kowalska Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
4 Sęk Rafał przedmioty zawodowe reklamowe
5 Chudzik Dariusz matematyka
6 Jeż Agnieszka przedmioty zawodowe ekonomiczne
7 Nawrat Agnieszka   przedmioty zawodowe gastronomiczne
8 Targońska Marta geografia
9 Aksamit Aleksandra   biologia, chemia
10 Ambrożewicz  Zbigniew język polski
11 Badura Małgorzata przedmioty zawodowe hotelerskie i gastronomiczne
12 Badyk Anna język polski
13 dr Bajer Dorota język angielski
14 Będkowska Karolina język angielski
15 Będzieszak Katarzyna język angielski
16 Bizuga Aneta   przedmioty zawodowe ekonomiczne
17 Bogdziewicz Anna   przedmioty zawodowe stylizacja i wizaż 
18 Bucki Marcin   wychowanie fizyczne
19 Burczak Żaneta  przedmioty zawodowe hotelerskie i turystyczne
20 Cecot Zbigniew matematyka
21 Chmurzyński Michał   wychowanie fizyczne
22 dr Cybulska Jolanta przedmioty zawodowe weterynaryjne
23 Cydejko Aneta   przedmioty zawodowe gastronomiczne
24 Cydejko Krystian   przedmioty zawodowe gastronomiczne
25 Czechowicz-Bożek Sylwia   przedmioty zawodowe fryzjerskie
26 Czop Sylwia psycholog
27 David Sonia język polski
28 Dela Adrian   pedagog   specjalny
29 Domagalski Maciej   wychowanie fizyczne
30 Domagała Iwona przedmioty zawodowe weterynaryjne
31 Drapalla Agnieszka   język rosyjski, język polski
32 Duchniak Edyta   fizyka, przedmioty zawodowe informatyczne
33 Dusza Małgorzata plastyka
34 Dusza Paweł przedmioty zawodowe fotograficzne
35 Dziedzic Agnieszka informatyka
36 Dziewior Anna   wychowanie fizyczne
37 Fliska Joanna język angielski
38 dr Forma Marzena język polski
39 Gajos Aneta przedmioty zawodowe odzieżowe
40 Galicka Agnieszka język angielski
41 Gerwatowski Cyprian wychowanie fizyczne
42 Gierczycka  Agnieszka przedmioty zawodowe ekonomiczne,  podstawy przedsiębiorczości
43 Górczyńska-Labiś Monika przedmioty zawodowe reklamowe
44 Griessgraber Tomasz przedmioty zawodowe fotograficzne
45 Grobelny Edmund religia
46 Grzanka Dariusz fizyka
47 Grządziel Lidia pedagog
48 Holeczek Laura przedmioty zawodowe odzieżowe i fryzjerskie 
49 Jadowska Renata przedmioty zawodowe fryzjerskie
50 Janoska Katarzyna przedmioty zawodowe fryzjerskie
51 Jaworek Bogusława przedmioty zawodowe fryzjerskie
52 Jędros Tomasz matematyka
53 Jędrysko Agata pedagog specjalny, doradc a zawodowy
54 Jurkowska Jolanta przedmioty zawodowe hotelarskie i turystyczne
55 Kaczmarczyk Magdalena przedmioty zawodowe ekonomiczne
56 Kalamarz Justyna język polski
57 Katolik-Radovac  Małgorzata historia,wos
58 Klatka Grzegorz przedmioty zawodowe fotograficzne
59 Klimas Kinga przedmioty zawodowe fryzjerskie
60 Klimczak Magdalena przedmioty zawodowe fotograficzne
61 Kocerba  Dominika przedmioty zawodowe ekonomiczne
62 Kołodziej Adrian informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
63 Kończak Gabriela doradca zawodowy
64 Kordecka-Tarnowska Urszula geografia
65 Kotucha Agnieszka język polski, historia
66 Kowalik Ryszard historia,wos
67 Kowalska-Jurek Małgorzata podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
68 Kowalski Dominik etyka, filozofia, matematyka
69 Kozak-Nitwinko Anna fizyka
70 Kruczek Monika język niemiecki
71 Krzak Agata język polski
72 Kuliński Artur przedmioty zawodowe gastronomiczne
73 Lasak Anna doradca zawodowy
74 Legień Agnieszka wychowanie fizyczne
75 Lejpold Anna przedmioty zawodowe odzieżowe
76 Lipka Ilona biologia
77 Łebek Jolanta pedagog
78 Makuch Chałat Katarzyna wychowanie fizyczne
79 Malmon-Szot Karolina przedmioty zawodowe gastronomiczne
80 Manikowska Żaneta przedmioty zawodowe odzieżowe
81 Mańka-Goncerz Agnieszka przedmioty zawodowe odzieżowe
82 Mączka Dariusz przedmioty zawodowe gastronomiczne
83 Minor Małgorzata wychowanie fizyczne
84 Morawietz-Stanek Marta język niemiecki, przedmioty zawodowe weterynaryjne
85 Mosiy Mykhaylo przedmioty zawodowe odzieżowe
86 Mróz Anna język angielski
87 Naparty Izabela język angielski
88 Naparty Sowa Agnieszka przedmioty zawodowe weterynaryjne
89 Nocoń Jadwiga przedmioty zawodowe odzieżowe
90 Nowak  Renata przedmioty zawodowe gastronomiczne
91 Nowak Maciej język angielski
92 Nowak Magdalena przedmioty zawodowe odzieżowe
93 Nowak Małgorzata język polski
94 Nowak Marcin informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
95 Ogórek Violetta historia
96 Olszak Katarzyna przedmioty zawodowe reklamowe, wiedza o społeczeństwie
97 Opalski Rafał przedmioty zawodowe fotograficzne
98 Ordon Elżbieta informatyka
99 Orzechowski Szczepan przedmioty zawodowe gastronomiczne
100 Otoliński Mateusz wychowanie fizyczne
101 Paciej Marta religia
102 Pałęga-Kopec Małgorzata geografia
103 Paruzel Alicja język polski
104 Paszczela Dorota przedmioty zawodowe gastronomiczne
105 Piątek Agata język francuski
106 Pierścińska Żydek Małgorzata język niemiecki,zajęcia rewalidacyjne
107 Pietrasiak Mariusz wychowanie fizyczne
108 Pilawska Sadlik Agnieszka język angielski
109 Piotrowska Marta język niemiecki
110 Płazińska Gabriela język angielski
111 Polaczkiewicz-Babiuch Anna przedmioty zawodowe fryzjerskie
112 Półtorak Jolanta przedmioty zawodowe odzieżowe
113 Protasewicz Agata przedmioty zawodowe gastronomiczne
114 Ptak Zenon Ks. religia
115 Rabka Magdalena język angielski
116 Raczyńska Małgorzata język polski
117 Rostowska Edyta przedmioty zawodowe gastronomiczne
118 Różańska  Katarzyna przedmioty zawodowe reklama i hotelarstwo
119 Rusin Michał język niemiecki
120 Rutkowska-Kowalska Magdalena język francuski
121 Sacharczuk Bartosz wychowanie fizyczne
122 Sawicki Jacek przedmioty zawodowe weterynaryjne
123 Sibielak Dorota historia
124 Sidorowicz Agata informatyka, chemia, matematyka, 
125 Skiba Bożena przedmioty zawodowe ekonomiczne
126 Skipiała Agnieszka przedmioty zawodowe gastronomiczne
127 Sochacka Iwona   przedmioty zawodowe ekonomiczne
128 Sopata Anita religia
129 Starok Milena język angielski
130 Stefańska Izabela bibliotekarz, historia 
131 Synowiec Marta geografia
132 Szafraniec  Agnieszka chemia
133 Szaryńska Katarzyna wychowanie fizyczne, biologia 
134 Szkop Anna matematyka
135 Szwajca Izabela przedmioty zawodowe hotelarskie i turystyczne
136 Twardowski Tadeusz przedmioty zawodowe fotograficzne
137 Walc Anna matematyka, fizyka
138 Walkiewicz Jarosław przedmioty zawodowe weterynaryjne 
139 Wasyliszyn Tomasz przedmioty zawodowe gastronomiczne
140 Węgrzyn-Kiwaczycka Marzena przedmioty zawodowe odzieżowe
141 Węgrzyńska Elżbieta język polski
142 Więcławek Paweł przedmioty zawodowe fotograficzne
143 Wiktorska Żaneta język niemiecki
144 Wnęk Barbara etyka
145 Wojtasik Grzegorz historia
146 Wójcik Joanna język rosyjski 
147 Zając Michał wychowanie fizyczne
148 Zamarski Sebastian wychowanie fizyczne
149 Zamiela Agnieszka matematyka
150 Zapora Aneta bibliotekarz
151 Zybura-Oliwa Marzena przedmioty zawodowe gastronomiczne