NAUCZYCIELE

 

L.p. Nazwisko i Imię Przedmiot
1    
2 Anna Kowalska przedmioty zawodowe
3 Bałaban-Siepielska Grażyna podstawy przedsiębiorczości
4 Bizuga Aneta przedmioty zawodowe
5 Bucki Marcin wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
6 David Sonia  język polski
7 Drapalla Agnieszka język rosyjski, język polski
8 Cybulska Jolanta przedmioty zawodowe
9 Gierczycka-Bednarek Agnieszka przedmioty zawodowe
10 Górczyńska -Labiś Monika przedmioty zawodowe
11 Grządziel Lidia pedagog
12 Jeż Agnieszka przedmioty zawodowe
13 Kordecka-Tarnowska Urszula geografia
14 Kowalski Dominik filozofia, etyka
15 Krzak Agata język polski, wiedza o kulturze
16 Lasak Anna doradca zawodowy
17 Minor Małgorzata wychowanie fizyczne
18 Morawietz-Stanek Marta przedmioty zawodowe
19 Mróz Anna język angielski
20 Naparty-Sowa Agnieszka język angielski
21 Olszak Katarzyna przedmioty zawodowe
22 Pawełek Katarzyna biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
23 Piątek Agata język francuski
24 Pieściśka-Żydek Małgorzata język niemiecki
25 Pietrasiak Mariusz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
26 Rabka Magdalena język angielski
27 Sęk Rafał przedmioty zawodowe
28 Sidorowicz Agata chemia, matematyka
29 Skiba Bożena przedmioty zawodowe
30 Sochacka Iwona przedmioty zawodowe
31 Sopata Anita religia
32 Stefańska Izabela nauczyciel bibliotekarz
33 Węgrzyńska Elżbieta język polski, wiedza o kulturze
34 Wojtasik Grzegorz historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
35 Wójcik Joanna język rosyjski
36 Wilk Wiktor przedmioty zawodowe
37 Wnęk Barbara język polski, wiedza o kulturze
38 Zamiela Agnieszka matematyka
39 Targońska Marta geografia
40 Nowak Marcin informatyka
41 Duchniak Edyta fizyka
42 Lipka Ilona biologia
43 Cyganek Janusz przepisy ruchu drogowego
NAZWISKO I IMIĘ Nauczane przedmioty
1.   Szafraniec-Krzemińska Agnieszka Chemia
2.   Lipka Iwona Biologia
3.   Pawełek Katarzyna Biologia
4.   Targońska Marta Geografia
5.   Badura Małgorzata Przedmioty ekonomiczne, p. hotelarskie
6.   Burczak Żaneta Przedmioty ekonomiczne, p. hotelarskie, turystyczne
7.   Jurkowska Jolanta P. ekonomiczne, hotelarskie, turystyczne
8.   Szwajca Izabela P. ekonomiczne., turystyczne, hotelarskie
9.     Bizuga Aneta p. turystyczne
10.  Kowalska-Jurek Małgorzata Przedmioty ekonomiczne
11.Szumełda-Zub Ewelina Historia, wiedza o społeczeństwie
12.  Wojtasik Grzegorz Historia, wiedza o społeczeństwie
13.  Ogórek Violetta Historia
14.Chudzik Dariusz matematyka
15.Walc Anna matematyka
16.Dziedzic Agnieszka informatyka
17. Duchniak Edyta fizyka
18.Domagała Magdalena Przedmioty gastronomiczne
19.Kubziakowska Barbara Przedmioty gastronomiczne
20.Mączka Dariusz  Przedmioty gastronomiczne
21.Nawrat Agnieszka Przedmioty gastronomiczne
22.Paszczela Dorota Przedmioty gastronomiczne
23.Rostowska Edyta Przedmioty gastronomiczne
24.Wasyliszyn Tomasz Geografia, Przedmioty gastronomiczne
25. Trojanowski Edward Przedmioty gastronomiczne
26.Zaród Anna Przedmioty gastronomiczne
27.Zybura Oliwa Marzena Przedmioty gastronomiczne
28.Malmon – Szot Karolina Przedmioty gastronomiczne
29. Jachym Ewa Przedmioty gastronomiczne
30.Dziewior Anna  Wychowanie fizyczne
31.Sacharczuk Bartosz Wychowanie fizyczne
32.Legień Agnieszka Wychowanie fizyczne
33.Zając Michał Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
34.Kotucha Agnieszka Język polski, historia
35.Paruzel Alicja Język polski, wiedza o kulturze
36.Raczyńska Małgorzata Język polski
37. Helman Beata Język angielski
38. Galicka Agnieszka Język angielski
39.Skipiała Agnieszka Język rosyjski, p. gastronomiczne
40. Wójcik Joanna  Język rosyjski,
41.Wiktorska Żaneta Język niemiecki
42.Wojciechowska Joanna Język angielski
43.Będzieszak Katarzyna Język angielski
44.Orzeł Jolanta Język niemiecki, geografia
45.Szczęsny Piotr religia
46.Pasternak Łukasz religia
47. Kowalski Dominik Filozofia, etyka
48. Andrzejewska-Olech Patrycja pedagog

Edyta Cyganek

Organizowanie procesów produkcyjnych

Aneta Gajos

Podstawy działalności usługowej
Podstawy przedsiębiorczości
Pracownia wytwarzania modeli odzieży

Anna Bogdziewicz

Stylizacja
Specjalizacja fryzjerska

Laura Holeczek

Projektowanie i stylizacja ubioru
Podstawy projektowania odzieży

Anna Fąfara

Pracownia modelowania
Pracownia materiałoznawstwa
Materiałoznawstwo odzieżowe
Nowoczesne technologie w przemyśle modowym

Żaneta Manikowska
Mykhaylo Mosly

Pracownia wytwarzania modeli odzieży

Agnieszka Szafraniec-Krzemińska

Chemia

Renata Jadowska

Pracownia fryzjerska

Anna Polaczkiewicz-Babiuch


Technologia fryzjerstwa
Materiały fryzjerskie

Mateusz Orszulski
Andrzej Skomorowski
Tomasz Grissgraber
Tadeusz Twardowski

Podstawy fotografii
Procesy fotograficzne
Technika cyfrowa w fotografii
Podstawy kompozycji obrazu
Techniki fotograficzne

Gabriela Kończak

Doradca zawodowy

Justyna Kalamarz
Barbara Wnęk
Małgorzata Nowak

Język polski

Anna Mróz
Agnieszka Galicka
Magdalena Domska
Agnieszka Pilawska-Sadlik

Język angielski

Małgorzata Pierścińska-Żydek

Język niemiecki

Agata Piątek

Język francuski

Edyta Duchniak
Adrian Kołodziej
Marcin Nowak

Informatyka
Techniki multimedialne
Projekty multimedialne

Agnieszka Zamiela
Katarzyna Starosta

Matematyka

Violetta Ogórek

Wiedza o społeczeństwie, Historia

Edyta Duchniak

Fizyka

Marta Targońska

Geografia

Ilona Lipka

Biologia

Jolanta Łebek

Pedagog szkolny

Piotr Strugała

Religia

Janusz Chmurzyński
Katarzyna Makuch-Chałat
Agnieszka Legień
Anna Dziewior

Wychowanie fizyczne

Michał Chmurzyński

Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa

Elżbieta Włodarczyk
Małgorzata Bugaj

Biblioteka

Agnieszka Mańka-Goncerz

Konstrukcja i modelowanie form odzieży