20240417 09170917 kwietnia 2024 roku 4a Sandra Sadyn wraz z opiekunem panią Katarzyną Olszak udały się do Częstochowy by wziąć udział w zawodach III stopnia Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy pt. „Kreatywni w reklamie”. Organizatorami olimpiady są Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie. Do udziału w olimpiadzie zgłosiło sie ponad 40 szkół z całej Polski, a w zmaganiach finałowych wzięło udział 92 uczniów.
Zadania, z którymi zmagali się uczestnicy w trakcie finału sprawdzały wiedzę i umiejętności z szeroko rozumianej reklamy, promocji i marketingu. Nasza uczennica uzyskała wymaganą regulaminem liczbę punktów, dzięki czemu znalazła się wśród 14 najlepszych uczestników zawodów i uzyskała tytuł finalistki, który zwalania ją z części pisemnej egzaminu zawodowego na kierunku technik reklamy.

 
12 i 19 marca klasy pierwsze Technikum nr 1 Ekonomicznego uczestniczyły w prelekcjach Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NIELETNICH oraz CYBERPRZEMOCY prowadzonych przez przedstawiciela Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji p. Tomasza Mogielskiego. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się na czym polega odpowiedzialność prawna nieletnich, kto odpowiada za czyny nieletnich oraz kiedy nastolatek może odpowiadać karnie. Ponadto uzyskali rzetelne informacje co zalicza się do cyberprzemocy, jakie mogą być jej skutki, jakie są konsekwencje stosowania cyberprzemocy dla sprawcy i co grozi za nękanie w sieci innych osób.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień –. program rekomendowany.

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy, po raz kolejny, do programu edukacyjnego pt. „ARS czyli jak dbać o miłość?” Wyjątkowość tego programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. To właśnie alkohol, tytoń czy narkotyki niejednokrotnie niszczą to, co w życiu najważniejsze. Warto więc przyjrzeć się temu problemowi bliżej, co uczyniła młodzież uczestnicząca w zajęciach. Uczniowie zdobywają  wiedzę na temat wpływu alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych nie tylko na zdrowie, ale i na dokonywanie ważnych wyborów życiowych. 

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).