13 listopada 2023 roku uczniowie z klas 4a, 4b, 5a, 5b wraz z opiekunami, paniami: Izabelą Stefańską, Izabelą Naparty, Katarzyną Szaryńską, Katarzyną Olszak uczestniczyli , w warsztatach realizowanych w ramach projektu "Nauka w służbie bezpieczeństwu", które odbyły się w Akademii WSB. Dr hab. Marek Walancik wygłosił referat dotyczący współczesnego wymiaru patriotyzmu. Następnie pani dr Karolina Sygulska wprowadziła słuchaczy w świat Akademii WSB. Po krótce opowiedziała o zajęciach, infrastrukturze, Kołach Naukowych i zrzeszeniach działających w Akademii WSB. Uczestnicy projektu zapoznali się z działaniami, jakie podejmuje Uczelnia . Druga część spotkania zaczęła się od wykładu "Bezpieczeństwo Narodowe. Polityka bezpieczeństwa oraz gotowość obronna państwa z elementami infrastruktury krytycznej". Prelekcje zakończyły się pokazem Grupy Szybkiego Reagowania.

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II".

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, jest jednym z  najważniejszym z dni w polskiej tożsamości narodowej. Z tej okazji dnia 10 listopada w naszej szkole uroczyście świętowaliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności po 123 latach zaborów.

Cała społeczność szkolna zgromadziła się aby wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości i ludzi, którzy za "wolność naszą i waszą" oddali swoje życie. Klasa 1ed wraz z nauczycielami: mgr Izabela Stefańską oraz mgr Marcinem Buckim  przygotowała montaż słowno – muzyczny.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Poprzez poezję i muzykę przybliżyliśmy naszą przepełnioną bólem i cierpieniem historię oraz uczciliśmy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo. A zakończyliśmy rozdaniem nagród w konkursie patriotyczno-czytelniczym.
Akademia miała przede wszystkim przypomnieć o trudnych czasach, kiedy Polska jako kraj nie istniała na mapie Europy i uświadomić, że mamy dziś szczęście dorastać i żyć w wolnym kraju.
Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi.
Pamiętajmy o słowach Jana Pawła II: „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać i tworzyć”.

Technikum nr 1 Ekonomiczne przyłączyło się do tegorocznej edycji projektu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Szkoła pamięta”.  Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych, a także o historii i bohaterach naszego kraju oraz regionu.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach wychowawczych poświęconych tej tematyce, a także odwiedzali przygotowaną w szkolnej bibliotece gazetkę dotyczą Jana Kilińskiego.

Młodzież złożyła znicze pod tablicą upamiętniającą pułkownika powstania kościuszkowskiego.

Uczniowie zaangażowali się także w poszukiwanie informacji omawianej postaci.

20231031 081825

UWAGA KONKURS !!!
W listopadzie o przedsiębiorczości

Czym jest przedsiębiorczość, jakie są cechy osoby przedsiębiorczej, jak świadomie wzmacniać rozwój tego obszaru w sobie- warto o tych tematach myśleć zawsze, ale szczególnie w listopadzie. Odpowiedzią jest 16 edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przypadająca w dniach od 13 do 19 listopada. W tym roku hasło przewodnie ŚTP brzmi: Rewolucje technologiczne i jest ściśle związane z tendencjami rozwoju rynku pracy 4.0. 

W CKZiU Światowy Tydzień Przedsiębiorczości nie tylko znajdzie swoje odzwierciedlenie podczas różnego rodzaju zajęć i warsztatów, ale także jest myślą przewodnią konkursu dedykowanego tym uczniom, którzy godzą naukę z pracą. Organizatorem przedsięwzięcia jest Studio Planowania Kariery AleStart!, gdzie z doradcami zawodowymi: Anną Lasak oraz Agatą Jędrysko można porozmawiać nie tylko na tematy związane z przedsiębiorczością, ale także przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotować dokumenty aplikacyjne czy rozpoznać obszary stresu, który nas blokuje przed podejmowaniem wyzwań w życiu zawodowo- edukacyjnym. 

Zapraszamy do Studia Planowania Kariery AleStart!  I do udziału w konkursie.

W piątek, tj. 13 pażdziernika 2023 r., odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom , którzy otrzymali to stypendium w roku szkolnym 2023/2024. Pamiątkowe dyplomy wręczył Śląski Kurator Oświaty.

Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.

W tym roku stypendium otrzymało 3 uczniów CKZiU- Ewa Bilnik (T1), Dominik Kokoszka (T3) i Julia Stępnik (T7).

1698388563910

1698388489077

Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo nazywany Dniem Nauczyciela, jest obchodzony co roku. 14 października 2023 roku przypada 250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten jest świętem wszystkich pracowników oświaty.  W naszej szkole odbyła się z tej okazji uroczysta akademia przygotowana przez klasy; 1ee oraz 2ef wraz z wychowawcami: mgr Małgorzatą Minor oraz mgr inż. Agnieszką Szafraniec, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie wraz z gronem pedagogicznym. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli nauczycielom serdeczne życzenia i podziękowania za ich trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży.