Uczennice i uczniowie klas I, II, III i IV Technikum nr 1 Ekonomicznego uczestniczyli w XII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Biologii "Mam Was dość! - Ziemia". Uczestnicy przygotowywali się do Olimpiady już od października 2023 roku pod kierunkiem nauczycielek biologii Pani Katarzyny Szaryńskiej i Pani Ilony Lipki.
W całym kraju w Olimpiadzie uczestniczyło 405 uczniów. Uczennica klasy 4B, Marta Ligęza, kształcącasię na kierunku technik weterynarii, zdobyła III miejsce w Polsce. Jest to wielki sukces naszej uczennicy.

Serdecznie gratulujemy!

Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Akcja ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i nastolatków do sieci, zaznajomienie rodziców, nauczycieli oraz wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online, a także promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Co roku, DBI organizowane jest w ponad 150 państwach. Nasza szkoła również w tym roku włączyła się do tej ważnej akcji. Przez cały tydzień (12.02-16.02) odbywały się lekcje, które miały na celu zapoznanie uczniów z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii, przeprowadzono pogadanki, młodzież miała również okazję obejrzeć krótkie filmy dotyczące zagrożeń czyhających w sieci. Ponadto został zorganizowany konkurs na projekt ulotki „bezpieczeństwo w Internecie”. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Wśród nadesłanych prac wyróżniono 3.

I miejsce otrzymała Zuzanna Kania z klasy 2ee,

II miejsce przypadło Sandrze Sobiegraj z klasy 3a,

III miejsce powędrowało do Oliwii Kurczyny 1Ee.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. I do zobaczenia za rok.

Uczniowie Technikum nr 1 ekonomicznego wybrali się  na kolejną olimpiadę. Tym razem reprezentanci klasy 4a i 5a, pod okiem opiekuna Pani Agnieszki Gierczyckiej, brali udział w Olimpiadzie „Zostań Rachmistrzem” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jest to już IX edycja olimpiady o charakterze wojewódzkim, której celem jest pogłębianie i rozwijanie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz popularyzacja tej dziedziny nauki. Olimpiada składa się z dwóch etapów i biorą w niej udział zespoły tworzone przez dwóch uczniów. I etap to rozwiązywanie indywidualnego testu jednokrotnego wyboru natomiast do II etapu przystępuje tylko 5 najlepszych drużyn, wyłonionych po pierwszym etapie. Reprezentacja naszej szkoły, drużyna „Ekonomiczne elegantki” w składzie Magdalena Musiał i Rozalia Matusik, zajęły I miejsce, wygrywając tym samym całą olimpiadę. Jesteśmy dumni z naszych uczennic i życzymy dalszych sukcesów.

IMG 20240118 WA0002

Pierwsze półrocze jak zwykle obfitowało w wiele wydarzeń w życiu szkolnym i poszczególnych klas. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki (m.in. do Krakowa, Bielska-Białej, Ustronia, Wisły), na warsztaty edukacyjne (do Akademii Humanitas, Akademii WSB) , chodziliśmy do kina (obejrzeliśmy m.in. „Chłopów”, „Oppenheimer` a”, „Wonke”), zwiedzaliśmy wystawy , wreszcie bardzo skutecznie i z ogromnym sercem pomagaliśmy innym. Organizowaliśmy uroczystości, okolicznościowe imprezy, promowaliśmy naukę i sztukę, cieszyliśmy się z sukcesów sportowych i naukowych,… o tym wszystkim zawsze informowaliśmy na naszym Facebooku.

Mamy nadzieję, że drugie półrocze obfitować będzie w równie ciekawe i inspirujące wydarzenia.

Z radością i dumą informujemy, że w zorganizowanym po raz 26 Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 nasza szkoła – Technikum nr 1 Ekonomiczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu - zajęła II miejsce wśród sosnowieckich techników, 42 miejsce w województwie śląskim i 349 miejsce w kraju i ma prawo do używania tytułu honorowego BRĄZOWEJ SZKOŁY 2024.

Ranking „Perspektyw” to „profesjonalnie uporządkowana informacja”, pochodząca wyłącznie ze sprawdzonych źródeł zewnętrznych. W rankingu wskazuje się 500 najlepszych techników w kraju, w tegorocznym wzięło udział 1231 techników, które spełniły wyśrubowane kryterium wejścia, czyli maturę w maju 2023 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

W rankingu kryteria są znane, sprawdzone i oczywiste. Pod uwagę bierze się wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, sukcesy uczniów w olimpiadach oraz wyniki egzaminów zawodowych.

To ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły i sukces wynikający ze współpracy Dyrekcji szkoły,  wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i ambitnych uczniów, chłonnych wiedzy, otwartych na świat, świadomych, że start w dorosłość i stworzenie sobie szansy na sukces zawodowy wymaga solidnej pracy, pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

2 stycznia 2024 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 podpisało umowę partnerską z producentem zdrowej karmy mięsnej dla psów, firmą As-Pol Sp. z o.o. Sp. K. z Jaworzna. Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów kształcących się w Technikum nr 1 Ekonomicznym w zawodzie technik weterynarii. 

Firma As-Pol będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk i staży zawodowych, dzięki czemu uczniowie CKZiU nabędą dodatkowe umiejętności oraz poszerzą swoje kompetencje zawodowe.

Podpisanie umowy partnerskiej wzmocni relacje ze środowiskiem pracy oraz wpłynie  
na budowanie otoczenia pracodawców Centrum.

2 stycznia 2024 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 podpisało umowę partnerską z producentem zdrowej karmy mięsnej dla psów, firmą As-Pol Sp. z o.o. Sp. K. z Jaworzna. Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów kształcących się w Technikum nr 1 Ekonomicznym w zawodzie technik weterynarii. 

Firma As-Pol będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk i staży zawodowych, dzięki czemu uczniowie CKZiU nabędą dodatkowe umiejętności oraz poszerzą swoje kompetencje zawodowe.

Podpisanie umowy partnerskiej wzmocni relacje ze środowiskiem pracy oraz wpłynie  
na budowanie otoczenia pracodawców Centrum.

IMG 8772

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Powstańcy’44 – pamiętamy!”.

Jego celem było m.in. rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej powstania warszawskiego, budowanie tożsamości narodowej uczniów, poznanie życiorysów Powstańców, uświadomienie młodzieży konieczności kształtowania postaw patriotycznych, świadomości narodowej oraz konieczności dbania o pokój na świecie. 

Do projektu zostali zgłoszeni wszyscy uczniowie. Podczas zajęć młodzież mogła przyswoić wiedzę dotyczącą m.in. przebiegu powstania warszawskiego, życia codziennego, symboli powstania. Nauczyciele historii: mgr Grzegorz Wojtasik oraz Izabela Stefańska – koordynator, zastanawiali się wraz z młodzieżą dlaczego powinniśmy pamiętać o powstańcach? Jak nie dopuścić do kolejnej wojny? Co jest w życiu ważne?

W ramach podsumowania uczniowie wykonali m.in. prezentacje multimedialne. Przygotowane zostały gazetki ścienne.

Udział w projekcie był cenną lekcją historii.