20240417 09170917 kwietnia 2024 roku 4a Sandra Sadyn wraz z opiekunem panią Katarzyną Olszak udały się do Częstochowy by wziąć udział w zawodach III stopnia Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy pt. „Kreatywni w reklamie”. Organizatorami olimpiady są Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie. Do udziału w olimpiadzie zgłosiło sie ponad 40 szkół z całej Polski, a w zmaganiach finałowych wzięło udział 92 uczniów.
Zadania, z którymi zmagali się uczestnicy w trakcie finału sprawdzały wiedzę i umiejętności z szeroko rozumianej reklamy, promocji i marketingu. Nasza uczennica uzyskała wymaganą regulaminem liczbę punktów, dzięki czemu znalazła się wśród 14 najlepszych uczestników zawodów i uzyskała tytuł finalistki, który zwalania ją z części pisemnej egzaminu zawodowego na kierunku technik reklamy.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień –. program rekomendowany.

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy, po raz kolejny, do programu edukacyjnego pt. „ARS czyli jak dbać o miłość?” Wyjątkowość tego programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. To właśnie alkohol, tytoń czy narkotyki niejednokrotnie niszczą to, co w życiu najważniejsze. Warto więc przyjrzeć się temu problemowi bliżej, co uczyniła młodzież uczestnicząca w zajęciach. Uczniowie zdobywają  wiedzę na temat wpływu alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych nie tylko na zdrowie, ale i na dokonywanie ważnych wyborów życiowych. 

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).