Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami, zarządzać stresem czy sytuacjami trudnymi i konfliktowymi?- na te i wiele innych ważnych pytań uczniowie czwartych klas Technikum Ekonomicznego mogli znaleźć odpowiedź podczas warsztatów 5 i 6 grudnia. Zajęcia zostały przygotowane i zorganizowane w ramach Profilaktyki Zdrowia Psychicznego, poprowadzone
przez specjalistki z Centrum Pediatrii (Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu). Grudniowe warsztaty to efekt projektu pn.: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( POWR. 04.01.00-00-DM02/20).

Komitet Główny Olimpiady opublikował listę 64 najlepszych uczestników okręgowego etapu IX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.
Na liście najlepszych znalazł się Jakub Zubrzycki, uczeń klasy III Ea Technikum nr 1 Ekonomicznego.
Oznacza to, że Kuba weźmie udział w finałowych rozgrywkach, które odbędą się w Świdnicy w  dniach 14 i 15 grudnia.
Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki za dalsze sukcesy!!!

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała  podziękowanie od Pary Prezydenckiej za udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu.

We wrześniu naszej szkole odbyło się w Narodowe Czytanie. W tym roku była to 12. edycja tej akcji społecznej, propagującej znajomość literatury narodowej, w której fragmenty dzieł literatury polskiej odczytywane są publicznie. Patronat nad akcją od początku jej trwania obejmuje Para Prezydencka.

Technikum nr 1 Ekonomiczne uczestniczyło w niej po raz kolejny. Jako wyraz podziękowania i pamiątkę wspólnej lektury otrzymaliśmy okolicznościowy egzemplarz „Nad Niemnem”  Elizy Orzeszkowej.

Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali akcję i brali w niej udział.

 

16 listopada 2023 roku w Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbyły się eliminacje okręgowe IX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.  Głównym organizatorem  olimpiady jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.

Program Olimpiady obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej dotyczącej dwóch dziedzin: ekonomii i rachunkowości. Temat wiodący w tym roku brzmiał: „Ekonomiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w Polsce”.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia jest projekt BohaterON w Twojej Szkole, do którego w bieżącym roku szkolnym przystąpili uczniowie Technikum nr 1. Głównym celem inicjatywy jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych.

W ramach projektu uczniowie obejrzeli specjalnie przygotowany we współpracy z Historią bez cenzury odcinek Głód, brud i wesela – codzienność podczas Powstania Warszawskiego.

Udział w projekcie niewątpliwie nauczył młodzież, że patriotami może być każdy z nas w wielu różnych, codziennych sytuacjach, zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju.

Koordynatorzy projektu: Izabela Stefańska, Grzegorz Wojtasik

Bohateron2

 

13 listopada 2023 roku uczniowie z klas 4a, 4b, 5a, 5b wraz z opiekunami, paniami: Izabelą Stefańską, Izabelą Naparty, Katarzyną Szaryńską, Katarzyną Olszak uczestniczyli , w warsztatach realizowanych w ramach projektu "Nauka w służbie bezpieczeństwu", które odbyły się w Akademii WSB. Dr hab. Marek Walancik wygłosił referat dotyczący współczesnego wymiaru patriotyzmu. Następnie pani dr Karolina Sygulska wprowadziła słuchaczy w świat Akademii WSB. Po krótce opowiedziała o zajęciach, infrastrukturze, Kołach Naukowych i zrzeszeniach działających w Akademii WSB. Uczestnicy projektu zapoznali się z działaniami, jakie podejmuje Uczelnia . Druga część spotkania zaczęła się od wykładu "Bezpieczeństwo Narodowe. Polityka bezpieczeństwa oraz gotowość obronna państwa z elementami infrastruktury krytycznej". Prelekcje zakończyły się pokazem Grupy Szybkiego Reagowania.

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II".