Projekty UE

Współpraca z grupą uczniów z ZSS4

W ramach realizacji kolejnego projektu inkluzyjnego w działaniach SCWEW uczniowie klasy 4 Tbp wraz z wychowawcą mgr Agnieszką Pilawską-Sadlik podjęli się współpracy z grupą uczniów z ZSS4 pod opieką mgr Ewy Gawlik. Uczniowie T7 dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami fotograficznymi, ucząc swoich kolegów , jak zbudować Camerę Obscura. Nie możemy doczekać się następnego spotkania, kiedy będziemy robić nimi zdjęcia.

W ogrodzie polisensorycznym.

27 kwietnia uczniowie klasy 1D uczący się na kierunku technik weterynarii, pod opieką Pani Ilony Lipki, uczestniczyli w wizycie inkluzyjnej w ZSS nr 4 w Sosnowcu. W trakcie pobytu na Franciszkańskiej, uczniowie poznali uczniów tamtejszej szkoły: Karola, Kamila, Patryka, Laurę oraz nauczycielki, które zajmują się ogrodami szkolnymi - Panią Ewę Rasiewicz i Panią Dorotę Ciszowską. 

Spotkanie w ramach Szkoły Mistrzów

Technologia w szkole, czy szkoła technologii – wykład dr Pawła Wawrzały, nauczyciela akademickiego, informatyka w szkolnictwie specjalnym.

Warsztaty dotyczące budowania profilu szkoły Sosnowiec, 27 listopada 2021r. – szkolne zespoły SCWEW

27 listopada 2021r. zespół nauczycieli Technikum nr 7 uczestniczył w warsztatach dotyczących edukacji włączającej. Przedmiotowe szkolenie, poświęcone opracowywaniu profilu szkoły, było okazją do zawiązania się sieci współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie, wzajemnego poznania i rozpoczęcia budowy tego wielkiego wyzwania jakim jest edukacja włączająca.

Biofeedback w CKZiU

Biofeedback w CKZiU – nowe zajęcia w ramach projektu SCWEW

W ramach projektu SCWEW, 23 marca br. nauczyciele CKZiU uczestniczyli w szkoleniu BIOFEEDBACK zorganizowanym przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. 

Biofeedback to inaczej biologiczne, biomedyczne sprzężenie zwrotne dostarczające informacji osobie badanej o stanie fizjologicznym jej organizmu.

Spotkania nauczycieli w ramach projektu

W ramach projektu dla nauczycieli CKZiU zostały zorganizowane konsultacje związane z pracą z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz trening relaksacyjny z elementami muzykoterapii i terapii metodą Petera Hessa (misy), który poprowadziła Pani Iwona Durek – koordynator projektu, dyrektor ZSS nr 4 w Sosnowcu.

Profil Szkoły

Plakat Profil szkoły 27 11 21r

Zróbmy coś pięknego

Pierwszy miesiąc prac nad projektem inkluzyjnym "Zróbmy coś pięknego" realizowanego w  ramach projektu  SCWEW  między CKZiU-Technikum ,7 a ZSS4 w Sosnowcu. Klasa 1 Taa  aktywnie uczestniczyła w zajęciach prezentujących  tradycyjny  japoński  teatr Kamishibai.Uczennice nie tylko zapoznały się z różnymi technikami ilustracji i prezentacji spektakli, ale także same wcielały się w role aktorek, przedstawiających  bajki terapeutyczne.

SCWEW – edukacją włączająca - profil szkoły

Działamy, opracowujemy profil szkoły, pracujemy z mapą filarów i obszarów szkoły otwartej na edukację włączającą.
W badaniu wzięli udział najważniejsi uczestnicy procesu edukacyjnego czyli uczniowie kl. I-IV, nauczyciele i rodzice. Wspólne spotkanie i prezentacja wyników w styczniu 2022r.