Projekty UE

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu


Spotkanie w CKZiU z psychologiem, terapeutą p. Łukaszem Pilawskim

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu 14 marca 2023 r. odbyła się prelekcja mgr Łukasza Pilawskiego, koordynatora Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu. 

Tematyka prelekcji obejmowała następujące tematy:

  1. Kondycja psychiczna polskich nastolatków na tle ich rówieśników z innych krajów.
  2. Kryzysy psychiczne, a covid. Trudności w relacjach nauczyciele-uczniowie.
  3. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - przedstawienie oferty oraz charakterystyki pracy.

12 grudnia godzina 17.00 PROFILAKTYKA DEPRESJI

12 grudnia nauczyciele CKZiU uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez panią Izabelę Jaskółkę-Turek na temat profilaktyki depresji. Dowiedzieliśmy się, jak rozpoznać depresję, jakie są jej objawy,w jaki sposób mogą one być maskowane. Cenne było również to, jakich słów używać, a jakich nie stosować w rozmowie z uczniem, uczennicą z depresją, w jaki sposób możemy pomóc, z jakich zasobów (osób, instytucji) warto skorzystać.

Szkolenie z pewnością okaże się pomocne w praktyce szkolnej, pozwoli lepiej zrozumieć tę trudną chorobę o wielu twarzach.

Szkoła mistrzów

Szkoła Mistrzów- spotkanie z prof. Bogusławem Śliwerskim

28 września 2022 r. w sali Amfiteatru „Muszelka”; (Park Kuronia, Sosnowiec Kazimierz Górniczy) odbyło się kolejne spotkanie w ramach Szkoły Mistrzów poświęcone idei edukacji włączającej, którego organizatorem było Sosnowieckie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjął prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Kierownik Zakładu Pedagogiki Porównawczej oraz Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, który wygłosił wykład zatytułowany: Szkoła jutra - jaka i kiedy? W spotkaniu uczestniczyli liderzy, koordynatorzy SCWEW, zaproszeni goście oraz on line liczne grono nauczycieli naszego Centrum.