Praca z tekstami źródłowymi IPN w ramach projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie"

16 listopada w klasach: 3 kcp, 3 tpż, 2 thp oraz 1 tż na lekcjach historii prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”.
Materiały źródłowe oraz zadania nad którymi pracowali uczniowie Gastronomika są częścią teki edukacyjnej przygotowanej przez Oddział IPN w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności „Stan wojenny” 1981 – 1983” z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r.

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI: Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich

loDwie uczennice kl. 3 thp: Olga i Natalia wzięły udział w wojewódzkim konkursie literackim pt. Stan wojenny we  wspomnieniach naszych bliskich realizowanym w ramach projektu:  Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY! 

Uczestniczki konkursu tworząc wypowiedź prozatorską, wykorzystały relacje osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981-1983, czyli z okresu stanu wojennego.

WYSTAWA DOTYCZĄCA POWSTANIA "SOLIDARNOŚCI" ORAZ PACYFIKACJI KOPALNI "WUJEK"

          Uczniowie Gastronomika aktualnie mają okazję zapoznać się z ekspozycją dotyczącą powstania "Solidarności" oraz wydarzeń z grudnia 1981 r., które miały miejsce w katowickiej kopalni "Wujek". Wystawa zorganizowana została w ramach ogólnopolskiego projektu pt. "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kaminie" – 13 grudnia – pamiętamy!"

UDZIAŁ NAUCZYCIELI W KONFERENCJACH W RAMACH PROJEKTU "GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE– 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!"

W przeciągu ostatnich kilku tygodni, nauczyciele historii uczący w Gastronomiku brali udział w konferencjach organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach pt.:

- Zdarzenia, które obudziły ducha wolności.

- Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

- Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”.

Konferencje organizowane były w ramach ogólnopolskiego projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia – pamiętamy!".

Emisja filmu dokumentalnego pt. "Nie zabierajcie Mamy" w ramach projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie"

W minionym tygodniu (19.10, 21.10 – 22.10) na lekcjach historii uczniowie klas: 1 bk, 1 tż, 1 th, 2 thp, 2 tpż, 3 tpż, 3 thp, 3 gż, 3 thg, 4 gż, 4 ght mieli okazję zobaczyć film dokumentalny pt. "Nie zabierajcie Mamy", w którym przedstawiono nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce. 

Emisja filmu jest częścią ogólnopolskiego projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie", do którego realizacji włączyły się wszystkie szkoły wchodzące w skład naszego CKZiU.

KONKURS

kn

Wystawa „Stan wojenny 1981–1983”

W piątek 08 października wszyscy uczniowie Gastronomika mogli oglądać wystawę przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, prezentującą podstawowe informacje dotyczące stanu wojennego w PRL. Fotografie pochodzą ze zbiorów krajowych i zagranicznych, m.in.: Archiwum Confédération française démocratique du travail, Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Ośrodka KARTA, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz Archiwum IPN. To kolejne działenie realizowane w ramach projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”.

“Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”.

Informujemy, że wszystkie szkoły wchodzące w skład naszego Centrum biorą udział w realizacji projektu “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”Głównym celem jest przygotowanie uczniów do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W ramach projektu uczniowie będą realizować zadania, które nawiązują do tego tragicznego wydarzenia. Poniżej przedstawiamy zdjęcia naszych gazetek patriotycznych znajdujących się w sali nr 5.