Pedagodzy i psycholog

Wykaz instytucji pomocowych:

Problem narkotykowy

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Narkomanii przy OIK, Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a; tel. 32 298 93 87

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Narkomanii, Sosnowiec, ul. 1 Maja 33, pok. 209; tel. 32 266 39 69

Anonimowa policyjna linia specjalna, tel. 800 20 148, czynna: całą dobę.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki, tel. 801 199 990, czynne w godz. 16:00-21:00

Infolinia Stowarzyszenia KARAN, tel. 800 120 289, czynna: pon.-pt. w godz. 10:00-17:00

Problem alkoholowy

Miejski Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, Sosnowiec, ul. 3 Maja 33; tel. 32 266 24 34

Miejski Ośrodek Opieki i Profilaktyki, Dziecka i Rodziny z Problemem Alkoholowym, Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 21; tel. 32 298 00 49

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sosnowiec, ul. 3 Maja 33; tel. 32 296 23 08

Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych

opr.: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe".

 1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
 2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy.
 3. Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie fałdów" lub że ktoś je z tego "wyleczy".
 4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.
 5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.
  TAK - "strzeżonego Pan Bóg strzeże".
 6. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.
 7. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i
  co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).
 8. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:

Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole?

Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele mogą korzystać z niej dobrowolnie i nieodpłatnie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności: