Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2023

IMG20231117120657W dniach 13-17 listopada br. uczniowie wzięli udział w cyklu zajęć zorganizowanych przez doradców zawodowych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2023. Motywem przewodnim podjętej inicjatywy było propagowanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczej, wzmacnianie obszaru komunikacji oraz pobudzanie kreatywności. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Kopia Konkurs Przedsiębiorczość 2023

Kiermasz ofert pracy 2023

kiermasz ofert pracy 2023

Co to jest przedsiębiorczość

Kopia Przedsiębiorczość czym jest

Targi Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 5tpż oraz 4tb wraz z doradcami zawodowymi uczestniczyli w targach pracy, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu. Podczas wydarzenia młodzież miała możliwość zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców, ścieżkami kariery oraz możliwościami rozwoju zawodowego. Ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat form wsparcia dla młodego pracownika, oferowanymi przez urząd pracy – jak założyć własną firmę, otrzymać dotację, płatny staż oraz bony, pomagające w wejściu na rynek pracy. 

1

Cechy osoby przedsiębiorczej

cechy osoby przedsiębiorczej

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Konkurs dz 2023

Wizyta na Akademii Humanitas

2W dniu 24 października uczniowie Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego odwiedzili naszą partnerską uczelnię, aby uczestniczyć w wykładzie "Człowiek w centrum uwagi cyberprzestępców". Prelekcja była poświęcona aktualnym wydarzeniom i działaniom, które mają miejsce we współczesnym świecie cyfryzacji i nowych technologii. Ponadto uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną Akademii Humanitas i zwiedzili nowoczesne laboratoria oraz pracownie dydaktyczne. Dziękujemy za zaproszenie!

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023

Zajęcia z doradztwa zawodowego OTK 2023.docx

Talent i praca – to się opłaca! - Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023 w CKZiU

piatekHasłem przewodnim tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery było motto: „Talent i praca – to się opłaca!”. W dniach 16-20 października w CKZiU z tej okazji odbyły się warsztaty, wykłady oraz prelekcje dla młodzieży. Doradcy zawodowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podjęli szereg działań umożliwiających młodzieży rozwijanie talentów, predyspozycji i kompetencji. Odbył się kiermasz ofert pracy oraz cykl zajęć wspomagających planowanie kariery edukacyjno-zawodowej uczniów, a także ich aktywizację zawodową na rynku pracy. Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023 rozpoczęły prelekcje dla uczniów dotyczące możliwości wykorzystania swojego talentu oraz zdolności w pracy zawodowej, przygotowane przez doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Katowic. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się co w obecnych czasach oznacza słowo „kariera”, jak planować swoją drogę zawodową w oparciu o własne zasoby – mocne strony, pasje, talenty, zdolności i umiejętności, a także jakie są oczekiwania pracodawców oraz możliwości zatrudnienia pracowników młodocianych na krajowym i zagranicznym rynku pracy. W Centrum odbyły się również zajęcia poświęcone sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy, w trakcie których doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu przedstawił aktualne zapotrzebowanie na zawody i pracowników, zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz zawody i branże przyszłości. W czwartek, 19 października uczniowie klas czwartych technikum wzięli udział w Targach Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, podczas których zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy, a także uczestniczyli w prelekcji na temat obszarów wsparcia młodych pracowników przez Urząd (bony, dotacje, kursy, szkolenia). Na zakończenie Tygodnia Kariery odbyły się warsztaty z aktywizacji i stawiania pierwszych kroków na rynku pracy oraz kiermasz ofert pracy, który został zorganizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery z Sosnowca. Przedstawiciele jednostki Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP prezentowali aktualne oferty pracy stałej, dodatkowej oraz dorywczej dla młodzieży, a także udzielali indywidualnych porad zawodoznawczych. 
Zorganizowany przez doradców zawodowych cykl warsztatów, prelekcji oraz kiermasz ofert pracy zwiększyły świadomość uczniów na temat obecnej sytuacji na rynku pracy, kompetencji pożądanych przez pracodawców, a także rozwinęły gotowość młodych ludzi do skutecznego planowania własnej kariery zawodowej oraz rozwoju osobistego. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach, zapoznawali się z aktualnymi ofertami pracy oraz korzystali z rozmów indywidualnych z doradcami zawodowymi, a wielu z nich postanowiło nie czekać już dłużej, tylko świadomie wykorzystać swoje talenty w przyszłej pracy zawodowej!