INFORMACJE O KONKURSIE „Młody Mistrz Fryzjerstwa”

„Młody Mistrz Fryzjerstwa” to Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski, organizowany przez naszą szkołę już od lat, który budzi ogromne zainteresowanie i duże emocje wśród uczestników z całej Polski. Młodzi, przyszli fryzjerzy prezentują swoje umiejętności fryzjerskie, spotykają się z rówieśnikami, porównują wykreowane przez siebie fryzury, czerpią inspiracje i pomysły na przyszłość. Tematy naszych konkursów pozwalają na kreatywność i ukazanie swoich talentów, pomysłów, wyobraźni. Nagrody zdobywane w konkursie pozwalają im poczuć się wyróżnionymi i docenionymi za swoją pracę, zaangażowanie i talent. Są to pierwsze kroki do udziału w wielu innych konkursach, do porównania swoich umiejętności z innymi, a emocje jakie towarzyszą rywalizacji pozwalają na oswojenie się z przyszłymi występami na scenie konkursowej. Nagroda lub wyróżnienie w takim konkursie jest przepustką do sławy i uznania w świecie fryzjerskim. 

Zachęcamy uczniów szkół fryzjerskich do udziału w naszym konkursie ponieważ jest to kolejny krok na ścieżce zawodowej;

warto uczestniczyć, żeby uczyć się i podnosić kwalifikacje; 

warto uczestniczyć, aby oswoić się z atmosferą konkursów; 

warto uczestniczyć i zdobywać nagrody, aby wyróżnić się i zwrócić na siebie uwagę przyszłego pracodawcy. 

REGULAMIN

 Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkól ponadpodstawowych 

„ Młody Mistrz Fryzjerstwa”

                  

CELE KONKURSU:

 • Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania do zawodu;
 • Wykazanie się umiejętnościami praktycznymi w warunkach zbliżonych do warunków pracy zawodowej;
 • Motywowanie uczniów do podejmowania twórczych działań;
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu;
 • Prezentacja nowoczesnych technik fryzjerskich;
 • Prezentacja osiągnięć uczniów uczestniczących szkół.

 

I. ORGANIZATORZY

 

1.1.      Organizatorami konkursu są :

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64

II. ETAPY KONKURSU

 

2.1.      Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap – wewnątrzszkolny  – prace oceniają komisje w szkołach, które zgłosiły swój udział.

II etap – ogólnopolski  – prace ocenia 3-osobowa Komisja powołana przez Organizatora.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

 

3.1. Organizacja I etapu.

 

Eliminacje wewnątrzszkolne przeprowadzane są na podstawie części praktycznej (w formie on-line lub stacjonarnej) obejmujące wykonanie fryzury okazjonalnej na główce damskiej na włosach z koloryzacją globalną.

Do następnego etapu ( finału ) przechodzi trzech  reprezentantów danej szkoły, którzy uzyskują największą ilość punktów.

 

3.2. Organizacja II etapu 

 

Konkurs składa się z  jednej  konkurencji, która  obejmuje wykonanie fryzury okazjonalnej-pokazowej , tegoroczny temat konkursu

„Afrykańskie rytmy”

Fryzura powinna  być wykonana na modelce lub główce treningowej. 

Czas na wykonanie zadania to 45 min.

Dozwolone jest używanie różnych środków upiększających fryzurę np. ozdoby, biżuteria, kolorowe lakiery oraz dopinki nie przekraczające 30%  fryzury. Włosy wcześniej mogą być przygotowane poprzez karbowanie, prostowanie lub lokowanie.

II etap konkursu przeprowadzony jest w formie on-line.

                  Czas nadsyłania prac do 26 lutego 2021r.

Jury będzie oceniać wykonanie zadania wg kryteriów:

 • Precyzyjność, czystość iefekt wykonanej fryzury  ( 6 pkt. )
 • Dobór stroju i makijażu ( 5 pkt. )
 • Dobór fryzury do tematu, inspiracji ( 5 pkt. )
 • Efekt końcowy, stylizacja całej postaci ( 2 pkt. )

Maksymalnie można uzyskać w konkurencji i 18 punktów od jednego jurora.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

4.1.      W konkursie biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer  wyłonieni w I etapie . Reprezentanci  ( 3 osoby z danej szkoły )  są typowani przez Komisje Szkolne

4.2.      Warunki zakwalifikowania do Finału konkursu:

 1. przesłanie filmu  dokumentującego wykonanie fryzury   drogą pocztową na adres szkoły na nośniku pendrive lub płycie cd w terminie do 26 lutego 2021 roku (prace wpływające po terminie nie będą brane pod uwagę), film 45 minutowy (nie montowany) pokazujący proces tworzenia fryzury przez uczestnika.
 2. 4 zdjęcia fryzury (po 1 z każdej strony) zapisane na nośniku pendrive lub płycie cd
 3. 4 zdjęcia całościowe stylizacji zapisane na nośniku pendrive lub płycie cd
 4. skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika konkursu ze zdjęciem 
 5. kartę zgłoszenia (Załącznik 1)

4.3 . Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zgłoszenia dołączyć podpisaną przez uczestnika pełnoletniego lub przez rodzica lub opiekuna  prawnego  ( w przypadku ucznia niepełnoletniego) zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik 2) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych i regulaminem konkursu (Załącznik nr 3) 

 

V. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 

5.1. Eliminacje szkolne przeprowadzane w terminie ustalonym przez szkołę zgłaszającą się do udziału w konkursie .

5.2.Termin nadsyłania prac konkursowych do  26 lutego 2021r.

5.3 Finał Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w formie zdalnej w dniu 16 marca  2021 roku. 

 

VI. NAGRODY

6.1.      Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy drogą pocztową

 

VII.     USTALENIA KOŃCOWE

 

7.1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwracalne.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o uczestnikach Konkursu.

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z REGULAMINEM KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH