INFORMACJE O KONKURSIE „Młody Mistrz Fryzjerstwa”

 

„Młody Mistrz Fryzjerstwa” to Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski, organizowany przez naszą szkołę już od lat, który budzi ogromne zainteresowanie i duże emocje wśród uczestników z całej Polski. Młodzi, przyszli fryzjerzy prezentują swoje umiejętności fryzjerskie, spotykają się z rówieśnikami, porównują wykreowane przez siebie fryzury, czerpią inspiracje i pomysły na przyszłość. Tematy naszych konkursów pozwalają na kreatywność i ukazanie swoich talentów, pomysłów, wyobraźni. Nagrody zdobywane w konkursie pozwalają im poczuć się wyróżnionymi i docenionymi za swoją pracę, zaangażowanie i talent. Są to pierwsze kroki do udziału w wielu innych konkursach, do porównania swoich umiejętności z innymi, a emocje jakie towarzyszą rywalizacji pozwalają na oswojenie się z przyszłymi występami na scenie konkursowej. Nagroda lub wyróżnienie w takim konkursie jest przepustką do sławy i uznania w świecie fryzjerskim. 

Zachęcamy uczniów szkół fryzjerskich do udziału w naszym konkursie ponieważ jest to kolejny krok na ścieżce zawodowej;

warto uczestniczyć, żeby uczyć się i podnosić kwalifikacje; 

warto uczestniczyć, aby oswoić się z atmosferą konkursów; 

warto uczestniczyć i zdobywać nagrody, aby wyróżnić się i zwrócić na siebie uwagę przyszłego pracodawcy. 

 

REGULAMIN

 Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkól ponadpodstawowych 

„ Młody Mistrz Fryzjerstwa”

                   CELE KONKURSU:

  • Motywowanie uczniów do podejmowania twórczych działań;
  • Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania do zawodu;
  • Wykazanie się umiejętnościami praktycznymi w sytuacji zbliżonej do rzeczywistych warunków pracy zawodowej;
  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu;
  • Prezentacja nowoczesnych technik fryzjerskich;
  • Prezentacja osiągnięć uczniów uczestniczących szkół.

 I.  ORGANIZATORZY 

1.1.      Organizatorami konkursu są :

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Sosnowcu Grota Roweckiego 64

II. ETAPY KONKURSU 

2.1.      Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap – wewnątrzszkolny  – prace oceniają komisje w szkołach, które zgłosiły swój udział.

II etap – ogólnopolski  – prace ocenia 3-osobowa Komisja powołana przez Organizatora.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

3.1.      Organizacja I etapu.

Eliminacje wewnątrzszkolne przeprowadzane są na podstawie części praktycznej obejmujące wykonanie fryzury okazjonalnej na główce damskiej na włosach z koloryzacją globalną.

Do II etapu ( finału ) przechodzi trzech  reprezentantów danej szkoły, którzy uzyskują największą liczbę punktów.

 3.2.      Organizacja II etapu

Etap ogólnopolski składa się z  jednej  konkurencji, która  obejmuje wykonanie fryzury pokazowej na modelce  zgodnej z tematem  ustalonym i podanym przez organizatora.

Czas na wykonanie zadania corocznie ustala organizator w zależności od stopnia trudności wykonania fryzury. 

Dozwolone jest używanie różnych środków upiększających fryzurę np. ozdoby, biżuteria, kolorowe lakiery oraz dopinki nie przekraczające 30%  fryzury. Włosy wcześniej mogą być przygotowane poprzez karbowanie, prostowanie lub lokowanie.

Jury ocenia wykonanie zadania wg kryteriów:

  • Precyzyjność, czystość i  efekt wykonanej fryzury  ( 6 pkt. )
  • Dobór stroju i makijażu ( 5 pkt. )
  • Dobór fryzury do tematu, inspiracji ( 5 pkt. )
  • Efekt końcowy, stylizacja całej postaci ( 2 pkt. )

Maksymalnie można uzyskać w konkurencji  18 punktów od jednego jurora.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1.      W konkursie biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer  wyłonieni w I etapie. Reprezentanci  (3 osoby z danej szkoły )  są typowani przez Komisje Szkolne, które przesyłają zgłoszenia (wzór zgłoszenia będzie zamieszczany na stronie przed konkursem) na adres Organizatora.

4.2.      O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność i ilość zgłoszeń. 

V. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

 5.1.      Eliminacje szkolne ustalone wewnętrznie przez szkołę zgłaszającą się.

5.2.      Finał konkursu odbywa się w terminie ustalonym przez Organizatora w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64.
tel. ( 32 ) 293-55-48, 266-06-82 fax. 291-20-94

5.3.      Temat i termin konkursu na dany rok szkolny stanowi załącznik do regulaminu.

VI. NAGRODY

6.1.      Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów konkursu oraz dyplomy 

VII. USTALENIA KOŃCOWE

7.1.      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwracalne.

7.2.      Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 
o uczestnikach Konkursu.

7.3.      Regulamin konkursu ( termin  i temat na dany rok szkolny ) oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie organizatora  www.ckziu.com ( zakładka olimpiady)

                 

ZAPRASZAMY

 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .