INFORMACJE O KONKURSIE „Młody Mistrz Fryzjerstwa”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

CELE KONKURSU:

 • Doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej;
 • Motywowanie uczniów do podejmowania twórczych działań;
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu;
 • Prezentacja nowoczesnych technik fryzjerskich;
 • Prezentacja wykonanych fryzur przez uczniów uczestniczących szkół w konkursie.

 

ORGANIZATORZY

1.1. Organizatorami konkursu są :

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9

Rzemieślniczo-Artystyczna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,

 1. Grota Roweckiego 64

 

ETAPY KONKURSU

2.1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap – szkolny – prace oceniają komisje powołane w szkołach uczestniczących w konkursie

II etap – ogólnopolski – prace ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU

3.1. Organizacja I etapu.

3.1.1 Wykonanie fryzury okazjonalnej na główce treningowej w formie stacjonarnej w terminie ustalonym przez szkołę biorącą udział w konkursie.

3.1.2 Zakwalifikowanie do II etapu dwóch uczniów wyłonionych przez komisję wewnątrzszkolną.

3.2. Organizacja II etapu

3.2.1 Wykonanie fryzury inspirowanej tematyką konkursu: „W krainie żywiołów”

3.2.2 Czas wykonania fryzury- 60 minut

3.2.3 Pracę konkursową uczestnik wykonuje na własnej modelce ubranej i pomalowanej przed rozpoczęciem konkurencji konkursowej. 

3.2.4 Dopuszczalne jest: wcześniejsze wymodelowane włosów, nawinięcie  na wałki, wyprostowanie, polokowanie lub pokarbowanie.

3.2.5 Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed konkursem. Ilość kolorów jest dowolna.

3.2.6 Produkty: do stylizacji włosów wskazane jest zastosowanie  preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania fryzury.

3.2.7 Narzędzia (we własnym zakresie): dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie.

3.2.8 Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować dodatki w postaci włosów, wypełniaczy, ozdób które nie mogą przekraczać 30% objętości fryzury.

 

3.3 Komisja Konkursowa

3.3.1 Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora konkursu

3.3.2 W skład Jury wchodzą :

 • nauczyciele zawodu w branży fryzjerskiej
 • fryzjerzy, styliści;
 • pracodawcy;
 • przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych.

3.3.3 Jury Konkursu ocenia wg kryteriów i punktacji zawartych w karcie oceny .

3.3.4 Ocena Jury jest ostateczna

3.4 Ocena

3.4.1 Ocenie podlegają: inspiracja, zastosowane  techniki, precyzyjność wykonania oraz całościowy wyraz artystyczny modelki w odniesieniu do tematu konkursu.

Zadanie konkursowe będzie oceniane wg punktacji:

 • Precyzyjność, czystość wykonania fryzury ( 10 pkt. )
 • Inspiracja, w tym dobór stroju i makijażu do tematu ( 5 pkt. )
 • Stopień trudności i zastosowane techniki wykonania fryzury ( 10 pkt. )
 • Efekt końcowy, stylizacja całej postaci zgodnie z tematem konkursu ( 10 pkt. )

3.4.2.W przypadku  uzyskania przez uczestników takiej samej liczby pkt. rozstrzygnięcia dokonuje przewodniczący komisji.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich wyłonieni w I etapie konkursu wewnątrzszkolnego.

4.2. Warunki zakwalifikowania do II etapu konkursu :

 • nadesłanie karty zgłoszenia (zał. nr 1 do regulaminu), oraz 
 • klauzuli RODO ( zał. nr 2 do regulaminu), 
 • oświadczenia (zał. nr 3 do regulaminu), 

Zgłoszenia należy wysłać  do 23 lutego 2024r  na adres email organizatora konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

CZAS I MIEJSCE KONKURSU

5.1. Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzane w terminach ustalonych wewnętrznie przez szkoły biorące udział w konkursie.

5.2 Finał konkursu odbędzie się stacjonarnie 13 marca 2024 r. w siedzibie organizatora - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 w budynku przy ul. Grota Roweckiego 66., tel. ( 32 ) 266- 06-82 

 

VI . ZWYCIĘZCY KONKURSU:

6.1 Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymali największą liczbę punktów przyznanych przez Jury.

6.2 Nagrody i dyplomy otrzymają  laureaci 1-go 2-go i 3-go miejsca oraz uczestnicy, którzy otrzymali wyróżnienia.

 

VII. USTALENIA KOŃCOWE

7.1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach Konkursu oraz Jurorach.

7.3. Wszelkie kwestie sporne i niejasne rozstrzyga organizator.

7.4. Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem i  zgodą na przetwarzanie danych uczestników i modelek  należy przesłać najpóźniej do dnia 23 lutego 2024r. Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona, o zakwalifikowaniu uczestników do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

7.5 Potwierdzenie o zakwalifikowaniu uczestników do konkursu zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres email.

 

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

KARTA ZGŁOSZENIA JURORA

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z REGULAMINEM KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU

HARMONOGRAM