Harmonogram organizacji pracy Centrum

 

Harmonogram organizacji pracy Centrum

na rok szkolny 2020/2021

ważny od dnia 01.09.2020

 

           

Harmonogram organizacji pracy Centrum

na rok szkolny 2020/2021

ważny od dnia 01.09.2020

Poz.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2020/wtorek

2

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2020/piątek

3

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w klasach technikum programowo najwyższych

30.04.2020/piątek

4

Terminy przerw i ferii:

4a

zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2020

4b

ferie zimowe

01-14.02.2021

4c

wiosenna przerwa świąteczna

01-06.04.2021

4d

ferie letnie

28.06.-31.08.2021

5

Podział roku szkolnego na semestry

5a

I semestr

01.09. 2020-08.01.2021

5b

II semestr dla klas I – III i oddziałów gimnazjalnych

11.01.-25.06.2021

5c

II semestr dla klas IV

11.01.-30.04.2021

6

Terminy egzaminu maturalnego

6a

część pisemna

04.05-20.05.2021

6b

część ustna

07.05-20.05.2021

6ba

język polski pisemny pp

04.05.2021/wtorek

6bb

matematyka pisemny pp

05.05. 2021/środa

6bc

język angielski pisemny pp

06.05. 2021/czwartek

7

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

7a

sesja styczeń - luty  etap pisemny

12.01. 2021/wtorek

7b

etap praktyczny – D

etap praktyczny – W,WK i DK

11.01. 2021/poniedziałek

13.01.-19.02.2021

7c

sesja czerwiec- lipiec  etap pisemny

22.06.2021/wtorek

7d

etap praktyczny - D

21.06.2021/poniedziałek

7e

etap praktyczny – W i WK, DK

23.06.-08.07.2021

7f

Egzaminy semestralne w Branżowej Szkole II Stopnia

14.12-18.12.2020

7g

Egzaminy semestralne w Branżowej Szkole II Stopnia

07.06-11.06.2021

8

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

9

Zebrania Rady Pedagogicznej

9a

przed rozpoczęciem roku szkolnego

28.08.2020, g.10:00/piątek – zdal.

9b

we wrześniu

10.09.2020, g.16:00/czwartek

9c

w październiku

Październik 2020

9d

w listopadzie

Listopad 2020

9e

po I semestrze (termin wystawienia ocen 05.01.2021r.)

08.01.2021, g.16:00/piątek

9f

w marcu

Marzec 2021

9g

Klasyfikacyjna w klasach IV

27.04.2021, g.16:00/wtorek

9h

Klasyfikacyjna w klasach I – III

18.06.2021, g.16:00/piątek

10

Zebrania zadaniowe Rad Pedagogicznych w szkołach

10a

sierpień

31.08.2020, g.9:00/poniedziałek -zdal.

10b

listopad

Listopad 2020

10c

styczeń

07.01.2021, g.18:00/czwartek

10d

kwiecień

26.04.2021, g. do ustal./poniedziałek

10e

czerwiec

17.06.2021, g. do ustal./czwartek

11

Zebrania pozostałe rady pedagogicznej

11a

szkoleniowa I

I semestr 2020/2021

11b

szkoleniowa II

II semestr 2020/2021

12

Klasyfikowanie śródroczne i roczne

12a

Terminy wystawienia proponowanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Do 18.12.2020/piątek

(zagrożenia 08.12.2020 – wtorek)

12b

Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i zachowania

05.01.2021/wtorek

12c

Terminy wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV technikum

09.04.2021/piątek

(zagrożenia 23.03.2021 – wtorek)

12d

Terminy wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV technikum

23.04.2021/piątek

12e

Terminy wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w pozostałych klasach

04.06.2021/piątek

(zagrożenia 14.05.2021 – piątek)

12f

Termin wystawienia  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w pozostałych klasach

16.06.2021/środa

12g

Powiadomienie o zagrożeniach w Branżowej Szkole II Stopnia

18.05.2021/wtorek

13

Pożegnanie absolwentów

30.04.2021/piątek

14

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.06.2021/piątek

14a

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Święto Szkoły

15

Dodatkowe dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktyczno-wychowawczych związane z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych:

Egzamin maturalny: 4.05., 5.05.,

6.05.2021 (wtorek, środa, czwartek)

Egzamin zawodowy:

11 i 12.01.2021 r. (poniedziałek, wtorek)

21 i 22 .06.2021 (poniedziałek, wtorek)

16

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikające

z ustawy:

11.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości/środa

01.01.2021 Nowy Rok/piątek

06.01.2021 Trzech Króli/środa

03.03.2021 Święto Konstytucji/ poniedziałek

03.06.2021 Boże Ciało/czwartek

17

Spotkania z rodzicami

17a

zebranie organizacyjne rodziców

10.09.2020/czwartek

Kl. I - 17:30 stacjonarnie

Kl. II-IV -18:00 zdalnie

17b

konsultacje dla rodziców

19.11.2020/czwartek

17c

zebranie z rodzicami + konsultacje– zagrożenia oceną niedostateczną

10.12.2020/czwartek

17d

konsultacje dla rodziców

28.01.2021/czwartek

17e

zebrania z rodzicami + konsultacje ( zagrożenia ndst. w klasach IV technikum)

25.03.2021/czwartek

17f

zebranie z rodzicami + konsultacje– zagrożenia oceną niedostateczną

18.05.2021/wtorek

18

zebranie Rady Rodziców

Wrzesień 2020

Styczeń 2021

Czerwiec 2021