Rzecznik Praw Ucznia

  

Dzień dobry uczniowie,

nazywam się Ilona Król i chciałam Was poinformować, że zostałam powołana na Rzecznika Praw Ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia, zwany w dalszej części Rzecznikiem, to funkcja, którą pełni nauczyciel wybrany w drodze wyborów przez uczniów Naszej Szkoły. 

Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem CKZIU.

Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia. Do niego możecie się zwrócić ze wszystkimi skargami, zażaleniami, problemami – on jest właśnie

po to, aby Was wysłuchać.

Rzecznik podejmuje czynności, jeśli poweźmie wiadomości wskazujące na naruszenie praw ucznia.

Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje na:

 1. wniosek ucznia,
 2. na wniosek wychowawcy,
 3. na wniosek Organów Szkoły,
 4. z własnej inicjatywy.

Wniosek kierowany do Rzecznika musi zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem ma prawo:

 1. zbadać każdą sprawę,
 2. żądać złożenia wyjaśnień przez organy działające w szkole, przez uczniów szkoły oraz przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole,
 3. prowadzić postępowanie wyjaśniające.

Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

 1. wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia,
 2. skierować wystąpienie do organu, organizacji, lub osoby, w których działalności stwierdził naruszenie praw ucznia.

Jeśli uważasz, że w szkole zostało naruszone Twoje prawo – Prawo Ucznia – Przyjdź!

PAMIĘTAJ, że Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję,

 • Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia,
 • Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji,
 • Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszaćście lub kierować drogą e-mailową na adres:
 • Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia (imię, nazwisko, klasa)
 • Rzecznik pełni stałe dyżury w sali nr 200, Technikum nr 1 Ekonomiczne, ul. Grota Roweckiego 66 
 •  wtorek od godz. 12:40 do 13:10
 •  czwartek od godz. 14:15 do 14:45
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .