Samorząd uczniowski

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tworzą trzy obszary: Ekonomiczny, Gastronomiczno-Hotelarski oraz Projektowania i Stylizacji Ubioru. W każdej szkole samorządy klasowe na początku roku szkolnego wybierają Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Rad S.U. wyłaniają spośród siebie Zarząd Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje całe CKZiU.

 ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO CKZIU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Piotr Chrzanowski - Technikum nr 1
Dominika Piotrowska - Technikum nr 3
Konrad Przybysławski - Technikum nr 7
opiekunowie: Małgorzata Nowak, Bartosz Sacharczuk

 


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO