Zawodowiec Roku 2017

Zaszczytne miano „ZAWODOWCA ROKU” od lat mobilizuje uczniów do większego zaangażowania, zainteresowania jak najlepszym opanowaniem zagadnień zawodowych i przede wszystkim podnosi rangę kształcenia w danym zawodzie. W trakcie II Śląsko-Zagłębiowskiego Forum Edukacji Zawodowej, zostały wręczone najzdolniejszej młodzieży CKZiU tytuły „ZAWODOWIEC ROKU”. W zawodzie technik organizacji reklamy uhonorowano Adama Gołębiowskiego, w zawodzie technik ekonomista wyróżniono Karolinę Powieczko, w zawodzie technik obsługi turystycznej  doceniono Judytę Maj, w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych tytuł zdobyła Ilona Płonka, w zawodzie kucharz uhonorowano Kordiana Jarmundowicza, w zawodzie technik usług fryzjerskich nagrodzono Patryka Kielana, w zawodzie technik przemysłu mody nagrodę odebrała Julia Filipiak, w zawodzie fototechnik nagrodzono Wojciecha Sułka. W tegorocznej edycji przyznano również dwa wyróżnienia dla: Gabrieli Leśniewskiej w zawodzie technik hotelarstwa oraz Aleksandry Piwońskiej w zawodzie kelner. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 


Zawodowiec Roku 2016

W trakcie I Śląsko-Zagłębiowskiego Forum Edukacji Zawodowej, zostały wręczone najzdolniejszej młodzieży CKZiU tytuły „ZAWODOWIEC ROKU”; w zawodzie Technik organizacji reklamy uhonorowano Joannę Murawską, w zawodzie Technik ekonomista wyróżniono Dominika Wilka, w zawodzie Cukiernik doceniono Aleksandrę Cikałę, w zawodzie Kelner tytuł zdobył Rafał Piętka, w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych uhonorowano Weronikę Krzakiewicz, w zawodzie Technik hotelarstwa nagrodzono Darię Pawelec. w zawodzie Technik usług fryzjerskich nagrodę odebrała Anna Bronecka, w Zawodzie Technik technologii odzieży nagrodzono Natalię Płaczek, w zawodzie Fototechnik tytułem zawodowca roku uhonorowano Dominika Zachariasza i Kamila Wędzichę.


Zawodowiec Roku 2015

W trakcie konferencji pt. „Spotkanie teorii z praktyką”, która odbyła się 26 stycznia 2016 r. zostały wręczone najzdolniejszej młodzieży CKZiU tytuły „ZAWODOWIEC ROKU”:

Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie i Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 4 Gastronomiczna

 1. KAMIL PASTUSZKA - uczeń kl. III, w zawodzie Kucharz
 2. ALEKSANDRA WÓJCIK - uczennica kl. IV, w zawodzie Technik hotelarstwa
 3. TOMASZ JAGUŚ - uczeń kl. IV, w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych
 4. BARTOSZ MOLIK - uczeń kl. IV, w zawodzie Kelner
 5. BARTŁOMIEJ PIĘTKA - uczeń kl. IV, w zawodzie Kelner
 6. PAULA TOMALSKA - uczennica kl. II, w zawodzie Cukiernik

Technikum nr 1 Ekonomiczne 

 1. SIKORA PATRYCJA klasa IV e - technik ekonomista
 2. SIODŁAK KRYSTIAN klasa III d - technik organizacji reklamy

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 Rzemieślniczo - Artystyczna

 1. AGNIESZKA MRÓWKA kl. II Ta - Technik Technologii Odzieży
 2. KAMIL WĘDZICHA kl.II Tb - Fototechnik
 3. ANNA KOLARSKA kl. III Tb - . Technik Usług Fryzjerskich
 4. GABRIELA WŁOSOWICZ kl. II b – Fryzjer. 

Zawodowiec Roku 2014

ZAWODOWIEC 2014 A