Opiekun medyczny

pomoc małeOPIEKUN MEDYCZNY

Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wzrasta zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Jeśli czujesz, że twoim powołaniem jest niesienie pomocy chorym i wymagającym opieki, wybór tego zawodu może okazać się strzałem w dziesiątkę. Sprawdź, czym zajmuje się opiekun medyczny i czego potrzebujesz, by móc nim zostać.

Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 roku jako odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą, która nie radziła sobie z procesem starzenia się społeczeństwa i rosnącą liczbą osób chorych i niesamodzielnych. W Polsce zawód ten jest uznawany za zawód medyczny i zgodnie ze strukturą klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zalicza się do średniego personelu do spraw zdrowia. Co jeszcze musisz o nim wiedzieć?

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to zawód polegający na wykonywaniu szeroko rozumianych czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych. Czynności z zakresu opieki, to oddziaływanie na otoczenie osoby objętej opieką w sposób, który zapewni jej możliwie jak największą wygodę i bezpieczeństwo podczas podstawowej aktywności życiowej. Natomiast czynności pielęgnacyjne to te, które oddziałują mniej lub bardziej bezpośrednio na ciało – będą to np. działania związane z odżywaniem, higieną czy mobilnością objętego opieką.

Opiekun medyczny może wykonywać wspomniane czynności w sposób samodzielny – w warunkach domowych, bądź w ramach wsparcia zespołu medycznego, czy terapeutycznego pracującego np. w szpitalu. Ponieważ podopiecznymi opiekuna są przede wszystkim osoby chore, starsze i niepełnosprawne, do jego zadań należy również, właściwe rozpoznawanie problemów z jakimi się oni zmagają, a następnie stosowanie odpowiednich zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych. Do obowiązków opiekuna medycznego należy oczywiście również, właściwa dezynfekcja i sterylizacja wykorzystywanych w trakcie zabiegów narzędzi.

Nabyte umiejętności:

Nauczysz się:

  • Rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
  • Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
  • Asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
  • Konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów;
  • Podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;

Miejsce pracy:

  • Podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie itp.);
  • Ośrodki rehabilitacyjne;
  • Domy spokojnej starości;

Domy pomocy społecznej.