Skład Komitetu Głównego

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY

WIEDZY I UMIEJETNOŚCI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA
I WYTWARZANIA ODZIEŻY


Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego

mgr inż. Elżbieta Czernik
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  i  Ustawicznego  w Sosnowcu


KOMITETY GŁÓWNE DO PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW  II i III STOPNIA OLIMPIADY

                                                     ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE

Komitet Główny powołuje Komitety Okręgowe w składzie :

Przewodniczący – pracownik naukowy uczelni wyższej

Zastępca przewodniczącego  -przedstawiciel Kuratorium lub Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli województwa, w którym powołany jest Komitet Okręgowy

Członkowie - pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych (przedmiotów

teoretycznych i zajęć praktycznych), wybranych drogą losowania ze szkół

startujących w Olimpiadzie

Sekretarz - nauczyciel przedmiotów zawodowych

                                               ZAWODY III STOPNIA - CENTRALNE

Zawody III stopnia Olimpiady organizowane są przez Komitet Główny z siedzibą  w Sosnowcu.

Komitet Główny do przeprowadzenia zawodów centralnych składa się z:

Przewodniczący -pracownik naukowy uczelni wyższej (organizatora olimpiady)

Zastępca przewodniczącego  – pracownik naukowy uczelni wyższej

Członkowie -jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych z CKZiU w Sosnowcu

i czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych wybranych drogą losowania ze szkół startujących w Olimpiadzie

Sekretarz - Nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU w Sosnowcu

W skład Komitetu mogą wchodzić również, jako członkowie, przedstawiciele innych uczelni, stowarzyszeń naukowych lub fundacji związanych z przemysłem mody.