Technik Ortopeda

ortopeda małeO ZAWODZIE

Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika. Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych, dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej, pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

Projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego; planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny; nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną; ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji; wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych; wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych; posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową; użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego; dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych; planowanie i organizowanie własnej pracy; sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy; prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej; korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; postępowanie zgodnie z zasadami etyki; stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych.

PERSPEKTYWY ROZWOJU

Studia wyższe na kierunkach: fizjoterapia, rehabilitacja, medycyna, zdrowie publiczne, inżynieria biomedyczna oraz pokrewne i inne wybrane kierunki.

PERSPEKTYWY PRACY

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik ortopeda absolwent może podejmować pracę w: zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych, przyklinicznych, przyszpitalnych, przysanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu   rehabilitacyjnego, poradniach zaopatrzenia ortopedycznego, zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych, oddziałach szpitalnych i przychodniach, prowadzić własną działalność gospodarczą.