NADANIE TECHNIKUM NR 3 GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIEMU ORAZ ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ NR 4 GASTRONOMICZNEJ CERTYFIKATU „KUŹNIA TALENTÓW KULINARNYCH”

 DSC6032Najważniejszym punktem spotkania, które odbyło się we wtorek 26 stycznia 2016 w budynku przy ul. Wawel 1 było nadanie Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiemu oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej  nr 4 Gastronomicznej certyfikatu „Kuźnia Talentów Kulinarnych” Stowarzyszenia Kucharzy Polskich - tytułu przyznawanego szkołom, które wyróżniają się wysokim poziomem nauczania, doskonałą i wykwalifikowaną kadrą, a przede wszystkim uczniami, konsekwentnie dążącymi do sukcesu w branży gastronomicznej. CKZiU znalazło się w gronie 7 szkół w kraju rekomendowanych przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, a jako jedyna szkoła w województwie śląskim. Uczniowie szkół, które dostąpiły zaszczytu wstąpienia do grona placówek rekomendowanych przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, mogą liczyć na wsparcie merytoryczne oraz praktyczne podczas przygotowań do konkursów kulinarnych, a członkostwo świadczy o prestiżu i wysokiej jakości edukacji gastronomicznej w szkole.

Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich mówił o tym, że Technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 to jedne z najlepszych szkół gastronomicznych w naszym kraju. Aby osiągnąć sukces w gastronomii, każdy przyszły kucharz musi w siebie inwestować: czytać książki kulinarne, gotować w domu, dbać o wygląd. Sama nauka w szkole to za mało. Pan K. Szulborski wręczył Pani Dyrektor CKZiU Oskara Kulinarnego. 

Konferencję prowadził Pan Konrad Bilski. Pani Dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik serdecznie powitała przybyłych gości: Posła RP M. Wójcika, Przewodniczącego Rady Miejskiej W. Zycha, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej K. Kidawę-Kałkę, radnych: T. Bańbułę, J. Bosaka, J. Kubickiego, W. Suwalskiego, T. Sokołowskiego, W. Olko. Gościliśmy także A. Gabryś Skarbnika Miasta, Dyrektora Delegatury w Sosnowcu - G. Raczka, B. Białowąs – Dyrektor Izby Rzemieślniczej, A. Nawalkowską – Wiceprezes Cechu Rzemiosł Różnych, J. Sekułę Dyrektor MZZL, E. Kabat – Georgiejewę Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, L. Zemanka – reprezentującego Agencję Rozwoju Lokalnego, W. Ruska przedstawiciela Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prodziekana WSB w Dąbrowie Górniczej – D. Penara. Licznie przybyli także dyrektorzy placówek oświatowych z Sosnowca, partnerzy i instytucje wspierające CKZiU, zarząd Stowarzyszenia Kucharzy Polskich z siedzibą w Gdańsku: Prezes K. Szulborski oraz Sekretarz A. Ławniczak. Specjalnym gościem był Remigiusz Rączka – znany śląski kucharz. Gościliśmy oczywiście rodziców, uczniów oraz młodzież gimnazjów, a także media. 

Po wystąpieniu miało miejsce uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy, którego dokonali Przewodniczący Rady Miejskiej W. Zych, Dyrektor CKZiU – E. Czernik i Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich – K. Szulborski. 

Kolejnym niezwykle ważnym elementem konferencji było przyznanie nagród „Zawodowiec Roku 2015/2016”  dla najzdolniejszych uczniów kształcących się we wszystkich zawodach w ramach Centrum. Celem przyznawania nagród jest mobilizowanie uczniów do rozwijania zainteresowania przedmiotami zawodowymi i podnoszenie rangi kształcenia zawodowego. Fundatorami nagród dla młodzieży byli przedstawiciele firm  i pracodawców współpracujących z CKZiU. A najlepszymi w tym roku okazali się:

Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie :

1.KAMIL PASTUSZKA - uczeń kl. III, w zawodzie Kucharz

Fundator nagrody: Hotel „Szafran” w Czeladzi

2.ALEKSANDRA WÓJCIK - uczennica kl. IV w zawodzie Technik hotelarstwa

Fundator nagrody: Hotel Monopol-Katowice

3.TOMASZ JAGUŚ - uczeń kl. IV, w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych

Fundator nagrody: Restauracja „MOJA PASJA” w Sosnowcu

4.BARTOSZ MOLIK - uczeń kl. IV, w zawodzie Kelner

Fundator nagrody: HOTEL „CENTRUM” w Sosnowcu

5.BARTŁOMIEJ PIĘTKA - uczeń kl. IV, w zawodzie Kelner

Fundator nagrody: Hotel „Szafran” w Czeladzi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 4 Gastronomiczna

1.PAULA TOMALSKA - uczennica kl. II, w zawodzie Cukiernik

Fundator nagrody: Cukiernia - Piekarnia „Maciuś” z Sosnowca

Technikum nr 1 Ekonomiczne 

1.SIKORA PATRYCJA    klasa IV e  - technik ekonomista

Fundator nagrody: Bank Pekao SA Oddział w Sosnowcu

2.SIODŁAK KRYSTIAN  klasa III d  - technik organizacji reklamy

Fundator nagrody: Bank Pekao SA Oddział w Sosnowcu

Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru

1.AGNIESZKA MRÓWKA kl. II Ta - Technik Technologii Odzieży

Fundator nagrody: NORMAN Spółka z o.o. w Radzionkowie

2.KAMIL  WĘDZICHA  kl. II Tb – Fototechnik

Fundator nagrody: AKTIN Sp. z o.o. z Sosnowca

3.ANNA KOLARSKA  kl. III Tb -  Technik Usług Fryzjerskich

Fundator nagrody: Akademia Fryzjerska BERENDOWICZ & KUBLIN z Katowic

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 Rzemieślniczo - Artystyczna 

1.GABRIELA WŁOSOWICZ  kl. II b - Fryzjer:

Fundator nagrody: Akademia Fryzjerska BERENDOWICZ & KUBLIN z Katowic

Kolejnym punktem konferencji była prelekcja przedstawiciela Punktu Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu Pani M. Padacz pt. „Trendy na lokalnym, regionalnym oraz krajowym rynku pracy”.

W oficjalną część uroczystości zostały wplecione występy artystyczne uczniów Centrum. Scenki związane były tematycznie z zawodami, w których kształci się młodzież Centrum i nosiły tytuły: „Rozmowa kwalifikacyjna”, „Technik handlowiec”, „Sprzedawca”, „Krawiec” i „Kucharz”.

Prezentacja oferty edukacyjnej Centrum na rok szkolny 2016/2017 została przedstawiona przez Panią G. Siepielską – Bałaban Wicedyrektor Technikum nr 1 Ekonomicznego. Pani Dyrektor mówiła o wszystkich zawodach, w których uczy się lub będzie się mogła uczyć młodzież CKZiU. 

Prezentację pt. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym” przedstawił przedstawiciel firmy AKTIN Sp. z o.o. z Sosnowca, który mówił o hybrydowych drukarkach i skanerach 3D.

Nowy projekt CKZiU – „Akademia Pasji” – zaprezentowała Pani K. Olszak - nauczyciel CKZiU, która zachęciła do uczestnictwa w bezpłatnych, cyklicznych zajęciach praktycznych i teoretycznych organizowanych przez Centrum pod hasłem „Ciekawie kreuj zdolności i umiejętności”. 

Przed rozpoczęciem konferencji gimnazjaliści uczestniczyli w grze „Spotkanie teorii z praktyką – poznajemy zawody CKZiU”. Sympatycznym elementem konferencji było losowanie nagród dla gimnazjalistów uczestniczących w grze. Wyniki przedstawiła Pani K. Będkowska nauczyciel CKZiU. A nagrody otrzymali: A. Fordynacka – I miejsce, K.Wróbel – II miejsce oraz A. Siewierska – III miejsce.

Gościem specjalnym konferencji był Remigiusz Rączka – kucharz prowadzący program kulinarny „Rączka gotuje”, który w czasie ciekawego pokazu kulinarnego przyrządził kaczkę na różowo oraz polędwiczki w winie. Na poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 zostali zaproszeni wszyscy goście.