Firma As-Pol w otoczeniu pracodawców CKZiU

2 stycznia 2024 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 podpisało umowę partnerską z producentem zdrowej karmy mięsnej dla psów, firmą As-Pol Sp. z o.o. Sp. K. z Jaworzna. Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów kształcących się w Technikum nr 1 Ekonomicznym w zawodzie technik weterynarii. 

Firma As-Pol będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk i staży zawodowych, dzięki czemu uczniowie CKZiU nabędą dodatkowe umiejętności oraz poszerzą swoje kompetencje zawodowe.

Podpisanie umowy partnerskiej wzmocni relacje ze środowiskiem pracy oraz wpłynie  
na budowanie otoczenia pracodawców Centrum.

IMG 8772