Egzotarium w otoczeniu pracodawców CKZiU

 

17 stycznia 2024 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 podpisało umowę partnerską z  Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 116  znajdującym się w strukturze Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o. o.. Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów kształcących się w CKZiU. 

Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk i staży zawodowych, dzięki czemu uczniowie CKZiU nabędą dodatkowe umiejętności oraz  poszerzą swoje kompetencje zawodowe.

 Podpisanie umowy partnerskiej wzmocni relacje ze środowiskiem pracy oraz wpłynie  na budowanie otoczenia pracodawców Centrum.