Egzamin Zawodowy Technikum nr 3

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – sesja LATO 2024

GASTRONOMIK

Egzamin praktyczny – model „dokumentacja”

Termin                     i godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

03.06.2024

Godz. 9:00

ul. Grota Roweckiego 66

Sala nr 303

HGT.03

03.06.2024

Godz. 9:00

ul. Grota Roweckiego 66

Sala nr 309

HGT.03

03.06.2024

Godz. 9:00

ul. Grota Roweckiego 66

Sala nr 316

HGT.12

03.06.2024

Godz. 9:00

ul. Grota Roweckiego 66

Sala nr 318

HGT.07,

SPC.07

Egzamin pisemny – na komputerach

Termin                     i godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

04.06.2024

Godz. 8:00

ul. Grota Roweckiego 66

sala nr 120

HGT.02

04.06.2024

Godz. 10:30

ul. Grota Roweckiego 66

sala nr 120

HGT.02

04.06.2024

Godz. 12:30

ul. Grota Roweckiego 66

sala nr 120

HGT.03

04.06.2024

Godz. 14:30

ul. Grota Roweckiego 66

Sala nr 120

HGT.03

04.06.2024

Godz. 16:30

ul. Grota Roweckiego 66

Sala nr 120

HGT.07

05.06.2024

Godz. 8:00

ul. Grota Roweckiego 66

sala nr 120

HGT.03

05.06.2024

Godz. 10:00

ul. Grota Roweckiego 66

sala nr 120

HGT.02

05.06.2024

Godz. 12:00

ul. Grota Roweckiego 66

sala nr 120

HGT.02

05.06.2024

Godz. 14:00

ul. Grota Roweckiego 66

Sala nr 120

HGT.02

SPC.01

05.06.2024

Godz. 16:30

ul. Grota Roweckiego 66

Sala nr 120

SPC.07

Egzamin praktyczny – model „wykonanie”

Termin                     i godzina egzaminu

Miejsce egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

10.06.2024

Godz. 12:30

ul. Wawel 1

sala nr 31

SPC.01

10.06.2024

Godz. 17:00

ul. Wawel 1

sala nr 31

SPC.01

11.06.2024

Godz. 8:00

ul. Wawel 1

sala nr 31 

oraz sala nr 21

HGT.02

11.06.2024

Godz. 12:00

ul. Wawel 1

sala nr 31 

oraz sala nr 21

HGT.02

11.06.2024

Godz. 16:00

ul. Wawel 1

sala nr 31 

oraz sala nr 21

HGT.02

12.06.2024

Godz. 8:00

ul. Wawel 1

sala nr 31 

oraz sala nr 21

HGT.02

12.06.2024

Godz. 12:00

ul. Wawel 1

sala nr 31 

oraz sala nr 21

HGT.02

12.06.2024

Godz. 16:00

ul. Wawel 1

sala nr 31 

oraz sala nr 21

HGT.02