Egzamin Zawodowy Technikum nr 7

Harmonogram egzaminów sesja styczeń-luty  2021

Technikum nr 7

LP

TERMIN EGZAMINU

MIEJSCE EGZAMINU

EGZAMIN - ETAP PISEMNY

1

12.01.2021

Godz. 10.00 s. 2

AU.23 Technik fotografii i multimediów

CKZIU 

ul. Grota Roweckiego 64

2

12.01.2021

Godz. 10.00 s.2

AU.26 Technik usług fryzjerskich

3

12.01.2021

Godz. 12.00 s.1

AU.28 Technik fotografii i multimediów

4

12.01.2021

Godz. 12.00 s.4

AU. 42 Technik przemysłu mody 

EGZAMIN- ETAP PRAKTYCZNY

1

11.01.2021

godz. 09.00 s.1

AU.26 Technik usług fryzjerskich

CKZIU 

ul. Grota Roweckiego 64

2

11.01.2021

godz. 13.00 s.4

AU. 42 Technik przemysłu mody

3

17.01.2021

godz. 09.00, 15.00 s.14

18.01.2021

godz. 15.00 s.14

AU.28 Technik fotografii i multimediów

4

18.01.2021

godz. 09.00s.14

AU.23 Technik fotografii i multimediów