Egzamin Zawodowy Technikum nr 7

Harmonogram egzaminów Technikum nr 7 

Branżowa szkoła I stopnia nr 4

Szkoła Policealna nr 7

Harmonogram egzaminów 

AKTUALIZACJA

LP

TERMIN

MIEJSCE

ETAP PISEMNY

23.06.2020

Godz. 10.00

AU.23 technik fotografii i multimediów

CKZIU Grota Roweckiego 64

23.06.2020

Godz. 12.00 

AU.21 technik usług fryzjerskich,

AU.21 fryzjer,

23.06.2020

Godz.10.00 

AU. 14 technik przemysłu mody

23.06.2020

Godz.14.00 

AU. 62 technik usług kosmetycznych

CKZIU Grota Roweckiego 66

 

Podstawa programowa 2017, kwalifikacja AU.

LP

TERMIN

MIEJSCE

 

ETAP PRAKTYCZNY

25(czwartek) ,26(piątek).06.2020

godz. 09.00, godz. 15

AU.23 technik fotografii i multimediów

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

27( sobota) i 29 (poniedziałek).06.2020

godz. 09.00, godz. 15

AU.21 technik usług fryzjerskich

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

30 (wtorek).06.2020

godz. 09.00, godz. 15

AU.21 fryzjer

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

27( sobota) i 28 (niedziela KKZ), 29 (poniedziałek) 06.2020

godz. 09.00, godz. 15 

AU. 14 technik przemysłu mody

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

28 (niedziela) .06.2020

Godz.12.00 

AU. 62 technik usług kosmetycznych

CKZIU ul. Warneńczyka 9

27 (sobota) 06. 2020

Godz. 12.00 i 16.00

A.1 technik technologii szkła KKZ

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

Podstawa programowa 2012, kwalifikacja A.(egzamin poprawkowy)

LP.

TERMIN/ praktyczny

MIEJSCE

1.

28 (niedziela) 06.2020

Godz. 9.00

A.20 fototechnik, fotograf

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

2.

28 (niedziela) 06.2020

Godz. 15.00

A.25 fototechnik

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

3.

22.06.2020

Godz. 09.00

A.48 technik technologii odzieży

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

4.

22.06.2020

Godz. 13.00

A.49 technik technologii odzieży

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

5.

29 ( poniedziałek).06.2020

Godz.15.00

A.71 technik przemysłu mody

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

6.

22.06.2020

Godz. 13.00

A.74 technik przemysłu mody

CKZIU ul. Grota Roweckiego 66

TERMIN/ pisemny

MIEJSCE

1.

23.06.2020

Godz.10.00

A.23, A.71, A.20, A.1

CKZIU ul. Grota Roweckiego 64

2.

23.06.2020

Godz. 12.00

A.25, A.74

CKZIU ul. Grota Roweckiego 64

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .