Egzamin Zawodowy Technikum nr 1

Wewnątrzszkolny harmonogram  egzaminów zawodowych

na rok szkolny 2017/2018

ważny od dnia 01.09.2017 r

SESJA 1.    STYCZEŃ – LUTY 2018 r.

Poz

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa

kwalifikacji

Klasa

Liczba zdających

Czas

(min.)

Forma

Termin i godz. rozpoczęcia egzaminów

Część pisemna

Część praktyczna

TECHNIKUM Nr 1 EKONOMICZNE

1.

Technik

organizacji reklamy

A. 27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

    IV b

IV c

absolwenci

razem

      20

       11

11

42

60

----

11.01.2016 r.

Godz. 12:00

-----------------------

180

dk

---------

Od 12.01. – 17.02.2018 r.

Godz.10:00, 12:00

według szkolnego harmonogramu

2.

Technik ekonomista

A. 36

Prowadzenie rachunkowości

IV a

IV c

absolwaenci

razem

     

      22

        8

        3

    

      33

60

----

11.01.2016 r.

Godz. 12:00

------------------

180

dk

---------

Od 10.01. – 26.02.2018 r.

Godz.10:00, 12:00

według szkolnego harmonogramu

3.

Technik

rachunkowości

A.65

KKZ

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

KKZ

4

60

11.01.2016 r.

Godz. 14:00

-------------------

180

dk

--------------

Od 15.01. – 17.01.2018 r.

Godz.9:00, 15:00

według szkolnego harmonogramu

4.

Technik ekonomista

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - POPRAWKI

IIIa

IIIc

absolwenci

razem

10

2

3

15

60

11.01.2016 r.

Godz. 10:00

----------------------

180

dk

-------------

Od 18.01 – 19.01.2018 r.

Godz. 9:00, 15:00

według szkolnego harmonogramu

5

Technik organizacji reklamy

A.26

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

POPRAWKI

IIIb

IIIc

IVb

razem

11

7

3

21

60

11.01.2016 r.

Godz. 14:00

----------------------

120

dk

----------------

0d 19.01.-20.01.2018 r.

Godz. 8:00, 12:00, 16:00

według szkolnego harmonogramu

                   

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .