Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu

Spotkanie w CKZiU z psychologiem, terapeutą p. Łukaszem Pilawskim

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu 14 marca 2023 r. odbyła się prelekcja mgr Łukasza Pilawskiego, koordynatora Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu. 

Tematyka prelekcji obejmowała następujące tematy:

  1. Kondycja psychiczna polskich nastolatków na tle ich rówieśników z innych krajów.
  2. Kryzysy psychiczne, a covid. Trudności w relacjach nauczyciele-uczniowie.
  3. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - przedstawienie oferty oraz charakterystyki pracy.

W czasie wykładu zapoznano uczestników spotkania z  organizacją pracy Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu. Omówiono również zasady przyjęć uczniów i zakres możliwości współpracy ze szkołą w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży. 

Wykład został zorganizowany w ramach działań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) w Sosnowcu, którego CKZIU jest partnerem w realizacji zadań dla propagowania edukacji włączającej.  

W spotkaniu wzięli udział  nauczyciele – wychowawcy oraz rodzice naszych uczniów.