Stypendia Prezesa Rady Ministrów

24 listopada 2022 r. najlepsi i najzdolniejsi uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64  uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w Młodzieżowym Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią stopni (min.4,75) 
albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując 
w niej celujące stopnie, a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi szkoły  w danym roku szkolnym. 

W minionym roku szkolnym 2021/2022  stypendium Prezesa rady Ministrów otrzymali :

 

            technikum po gimnazjum;

 - Oliwia Domagała - uczennica Technikum nr 1Ekonomiczne 

 - Sara Szafruga - uczennica Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie

 - Pola Bocianowska - uczennica  Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru

 

technikum po szkole podstawowej;

 

- Sandra Sadyn - uczennica Technikum nr 1Ekonomiczne 

- Dominik Kokoszka- uczeń Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie

 - Julia Stępnik- uczennica Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru