Ubezpieczenie ERGO HESTIA

Likwidacja szkód z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w STU ERGO HESTIA SA

 

Istnieją trzy sposoby zgłoszenia szkody:

 

  • Poprzez formularz na stronie www.: 

1 KROK:  https://www.ergohestia.pl/zgloszenie-szkody/

2 KROK: Klikną proszę : „Zgłoś szkodę”

3 KROK: W polu „Co się stało”. Proszę wybrać z listy rozwijalnej „ zgłaszam szkodę z pozostałych ubezpieczeń …)

Następne pola proszę wypełniać zgodnie z informacjami na ekranie. Proszę mieć przeskanowaną dokumentację medyczną i załączyć ją na końcu wprowadzania danych.

  • Za pośrednictwem infolinii pod nr tel. 801 107 107

(konsultant przyjmie zgłoszenie i wybierze z klientem najwygodniejszą formę obsługi zdarzenia)

  • Pisemnie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

(proszę wypełnić formularz zgłoszenia szkody pobrany ze szkoły i przesłać w kopercie wraz z dokumentacją medyczną)

 

Dokumenty do pobrania