Poradnictwo indywidualne

poradnictwo indywidualneP O R A D N I C T W O   I N D Y W I D U A L N E

Jedną z podstawowych metod pracy doradcy zawodowego jest rozmowa doradcza, która pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji klienta, przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu. 

Rozmowa stanowi punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania.
Celem porady indywidualnej - rozmowy doradczej - jest udzielenie pomocy i wsparcia osobie, która stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Rozmowa doradcza przebiega według określonych faz i etapów z wykorzystaniem specjalistycznych metod i technik.

Podczas rozmowy indywidualnej można:

  • określić osobiste preferencje i predyspozycje zawodowe za pomocą testów i kwestionariuszy;
  • odkryć własne talenty, możliwości i cechy osobowości;
  • opracować indywidualny plan rozwoju zawodowego;
  • sporządzić dokumenty aplikacyjne;
  • przygotować się do rozmowy z pracodawcą.

  

Aby umówić na spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym,

 P R Z Y J D Ź :

doradca zawodowy Gabriela Kończak

(godziny pracy podane w zakładce Menu główne)

U M Ó W  S I Ę  N A  S P O T K A N I E

e-mailowo 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie32 266 06 82, wewn. 29

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .