Harmonogram konsultacje dla uczniów i rodziców

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
TECHNIKUM NR 3 GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 GASTRONOMICZNA