Projekty UE

Informacje o projekcie

“Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację Włączającą 
(SCWEW) ”

 

Program: na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA- POWR.02.10-00-0002/19-00 z dnia 30.12.2019 r. oraz Aneksu z dnia 06.08.2020 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioskodawca: Organ prowadzący

Okres realizacji: 01-07-2021 – 30-06-2023
Wnioskowany budżet: 1 894 201,00 zł


Dofinansowanie i wkład własny: Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi 100%. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego.
Trwałość projektu: 3 miesiące od daty zakończenia projektu tj. 01.07.2023-30.09.2023. (Głównie działalność wypożyczalni)

Lider projektu (SCWEW): Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Partnerzy (szkoły współpracujące z SCWEW):

Szkoła Podstawowa nr 18 w Sosnowcu
Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa nr 39 w Sosnowcu
CKZiU w Sosnowcu - Technikum nr 7 (Grota Roweckiego)
 IX Liceum Ogólnokształcące im W.Szymborskiej w Sosnowcu

Instytucje wspierające: Fundacja Instytut Twórczej Integracji; Politechnika Śląska
w Gliwicach, Uniwersytet Śląski. 

Cel konkursu: wyłonienie 16 Grantobiorców w skali kraju - 1 w skali województwa, którzy utworzą̨ na bazie przedszkoli/szkół/placówek specjalnych Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (dalej jako SCWEW).

Cel projektu: Utworzenie na bazie kadrowo-sprzętowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 
w Sosnowcu – Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), którego zadaniem będzie wsparcie 5 placówek z Sosnowca i jednej z Rudy Śląskiej (dodatkowe pkt. w procesie aplikacyjnym) w zakresie realizacji kształcenia włączającego i wsparcia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych poprzez:

- organizację wypożyczalni sprzętu specjalistycznego;

- organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i utworzenie sieci współpracy;

- organizację szkoleń eksperckich dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych;

- działania promujące edukację włączającą – konferencje, warsztaty, eventy 
  edukacyjno-kulturalne

- działania badawczo-naukowe – prowadzenie ewaluacji i badań naukowych w obszarze 
  realizowanych działań z zakresu edukacji włączającej.

- organizację wsparcia dla uczniów i zespołów klasowych szkół uczestniczących w proj.

 

W ramach realizacji zadań SCWEW możliwy będzie zakup sprzętu specjalistycznego zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Sprzęt będzie udostępniany przedszkolu/szkole, które zgłoszą takie zapotrzebowanie i uzyskają pozytywną akceptację zespołu SCWEW. W SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

 

strona projektu: scwew.sosnowiec.pl

profil FB: https://www.facebook.com/SCWEW.Sosnowiec

profil Instagram  https://www.instagram.com/scwewsosnowiec/