NASZ „EKONOMIK” OBJĘTY OPIEKĄ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ PRZEZ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

01Po roku udanej współpracy 10 stycznia br. Technikum nr 1 Ekonomiczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu podpisało umowę patronacką z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.
Ze strony Uniwersytetu umowę podpisał Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek. Naszą Szkołę reprezentowała Dyrektor CKZiU pani Elżbieta Czernik.
Dzięki umowie uczniowie będą mieli okazję pogłębiania wiedzy poprzez aktywny udział w licznych programach i wydarzeniach przygotowanych przez uczelnię, jak również udział w zajęciach dydaktycznych na uniwersytecie.

Umowa umożliwia również prowadzenie zajęć dydaktycznych w naszej szkole przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego.
Opiekunem naukowym z ramienia Uczelni został dr hab. Przemysław Zbierowski profesor UE, natomiast osobami koordynującymi współpracę pomiędzy Technikum nr 1 a Uczelnią zostały pani Ilona Król nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz pani Katarzyna Rudzińska pracownik Biura Dydaktyki.