UDZIAŁ UCZNIÓW "EKONOMIKA" W II EDYCJI OLIMPIADY "ZOSTAŃ RACHMISTRZEM

1W poniedziałek 28 listopada 2016 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, bud. „A” odbyła się druga edycja olimpiady „Zostań Rachmistrzem” skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie to jest organizowane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz” działającego przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Do konkursu z naszej szkoły zgłoszonych zostało 8 zespołów dwuosobowych z klas trzecich i czwartych, nad którymi opiekę sprawowała p. Ilona Król. Wszystkie drużyny musiały zmierzyć się z zadaniem sytuacyjnym oraz testem składającym się z pytań zamkniętych z zakresu finansów i rachunkowości. Dodatkowo uczestnicy konkursu wysłuchali krótkich wystąpień firmy PwC SDC oraz firmy BZM Consulting. Uroczystą inaugurację poprowadził Kierownik Katedry Rachunkowości – prof. UE dr hab. Józef Pfaff, a całe wydarzenie odbyło się pod kuratelą opiekuna Koła - dr Magdaleny Wójcik-Jurkiewicz.

Uczniowie nasi przygotowani przez panie A. Kowalską i I. Sochacką zaprezentowali wysoki poziom wiedzy z dziedziny finansów i rachunkowości.