Egzaminy poprawkowe

WYKAZ EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
W  TECHNIKUM NR 3 GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIM,

BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 4 GASTRONOMICZEJ

BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA NR 1

Sierpień 2021 r.

Termin egzaminu

Przedmiot

klasa

Miejsce egzaminu, sala

24 sierpnia 2021 r.
(wtorek)

8.30

Język polski

1thp

1tpż

2tpż

ul. Wawel 1, sala 26

24 sierpnia 2021 r.
(wtorek)

12.00

Język polski

3GHT

3GŻ

3GŻ

1kpc

2GKC

ul. Wawel 1, sala 26

24 sierpnia 2021 r.
(wtorek)

8.30

fizyka

1tpż

ul. Grota Roweckiego 64

25 sierpnia 2021 r.
(środa)

8:30

historia

1thp

ul. Wawel 1, sala 11

25 sierpnia 2021 r.
(środa)

10.00

matematyka

3GŻ

3GKC

ul. Wawel 1, sala 9

25 sierpnia 2021 r.
(środa)

10.00

matematyka

2BS2

ul. Wawel 1, sala 10

26 sierpnia 2021 r.
(czwartek)

8.30

Język angielski

2GKC

ul. Wawel 1, sala 9

26 sierpnia 2021 r.
(czwartek)

10.00

Pracownia turystyki

2THG

2hpt

3GHT

ul. Wawel 1, sala 11

27 sierpnia 2021 r.
(piątek)

8.30

Organizacja imprez i usług turystycznych 

2THG

ul. Wawel 1, sala 9

27 sierpnia 2021 r.
(piątek)

10.00

Wyposażenie techniczne w gastronomii

1kpc

ul. Wawel 1, sala 11

27 sierpnia 2021 r.
(piątek)

11.30

Procesy technologiczne w gastronomii

3GKC

ul. Wawel 1, sala 21

27 sierpnia 2021 r.
(piątek)

11.30

Gastronomia w praktyce

1kpc

ul. Wawel 1, sala 21