"ZAGADKI MOTYWACJI"

14

7 listopada 2016 r. w CKZiU - Technikum nr 1 Ekonomicznym w Sosnowcu odbyły się po raz kolejny eliminacje okręgowe II edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo–Menedżerskich.
Przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów uczestnicy eliminacji wysłuchali wykładu mgr Daniela Gajdy
z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na temat: „Zagadka motywacji”.
Ponadto uczestnicy olimpiady jak również uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznać się z ofertą dydaktyczną o kierunkach studiów, specjalnościach, stopniach kształcenia i formach studiów oraz warunkach kształcenia w Uniwersytecie przygotowaną przez Biuro Dydaktyki UE w Katowicach.