WYKŁAD "KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH"

uelogo8 grudnia 2015 roku gościliśmy w „Ekonomiku” wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: prof. dr hab. Marzenę Strojek-Filus z Katedry Rachunkowości oraz prof. dr hab. Przemysława Zbierowskiego z Katedry Przedsiębiorczości.

Pojawienie się tak zacnych gości w murach naszej szkoły związane było z realizacją programu, wynikającego z zawartej umowy o współpracy. Głównym punktem spotkania był wykład dla uczniów klas IV a, IV e, III a i III b  na temat: „Konsolidacji sprawozdań finansowych”, który wygłosiła  pani prof. Marzena Strojek-Filus. Oczekującym na wykład uczniom, przybyłych gości przedstawiła mgr Ilona Król - koordynator programu z ramienia CKZiU.19

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, który poszerzył posiadaną przez nich wiedzę z zakresu rachunkowości, tym większym, że została ona im przekazana przez wykładowcę akademickiego w sposób inny, niż ma to miejsce na zajęciach szkolnych.

Wykład okazał się na tyle interesujący, że  po jego wysłuchaniu niektórzy uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach.