WIZYTA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 1 EKONOMICZNEGO NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

uelogoW ramach umowy podpisanej z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach realizujemy zadania zaplanowane na rok szkolny 2015/2016.
Jednym z zadań, wynikających z przyjętego harmonogramu, była wizyta uczniów kl. III a i III b Technikum nr 1 Ekonomicznego na Uczelni 17 listopada 2015 r.
W imieniu władz Uczelni młodzież naszej szkoły przywitała pani dr Anna Kuzior – Prodziekan ds. Studiów I Stopnia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń.
Przywitanie miało miejsce w Auli imienia Prof. Zbigniewa Messnera w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI).
Następnie młodzież uczestniczyła w wykładzie otwartym „Wędrówka po Krainie Ekonomii z Matematyką w plecaku” prowadzonym przez dr Michała Trzęsiaka.1
 Po wykładzie uczniowie zwiedzali Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych - nowoczesny budynek przeznaczony głównie na cele dydaktyczno-naukowe uczelni, jak również na działalność związaną ze współpracą z sektorem biznesowym w zakresie kreowania i zastosowania ICT (Information and Communication Technology).
Zwiedzano także inne budynki Kampusu jak:

  • Budynek „C”, w którym mieści się basen oraz sala gimnastyczna,
  • Budynek „B” – przeznaczony do celów dydaktyczno-naukowych, w którym mieści się również  siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Silesianie".
  • Być może dla niektórych absolwentów Technikum nr 1 Uniwersytet Ekonomiczny stanie się w przyszłości uczelnią, na której będą pogłębiać swoją wiedzę.
  • Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały panie: Ilona Król, Anna Kowalska, Bożena Skiba.