Staże zawodowe uczniów CKZiU

            Słoneczna Hiszpania po raz kolejny przywitała uczniów klas trzecich Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Grota Roweckiego 64, gdzie grupa 51 stażystów realizuje swoje praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus + „Mobilna szkoła”. Zdobywają oni branżowe doświadczenie u zagranicznych pracodawców z Barcelony, Walencji i Alicante. Majowa mobilność uczniów, kształcących się w zawodach: technik przemysłu mody, fototechnik, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej , technik hotelarstwa potrwa do 6 czerwca 2021 r.      

Poza realizacją programu praktyk zagranicznych stażyści poznają kulturę Hiszpanii, lokalne atrakcje i podszkolą język hiszpański, którego podstaw mogli się nauczyć na dodatkowych zajęciach z lektorem przed wyjazdem.