Projekty UE

Działania w projekcie

Grupa uczestnicząca w projekcie " Europejska kadra edukacyjna przyszłości " rozpoczęła prowadzenie zajęć w języku angielskim i z wykorzystaniem poznanych innowacyjnych metod tj. webquest. Działania te mają przynieść wzrost kompetencji komunikowania się w języku angielskim wśród uczniów CKZiU. 


W ramach działań projektowych grupa 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka angielskiego zawodowego w dniach od 16 do 27 sierpnia odbyła szkolenie " CLIL Methodology and ICT Tools for teachers working with CLIL" . W ramach szkolenia nauczyciele poznali metody nauczania bilingwalnego wraz z narzędziami i użytecznymi aplikacjami. W nowym roku szkolnym 2021/22 poprowadzą w ramach swoich zajęć lekcje  z wykorzystaniem języka angielskiego.  


Kadra nauczycielska zakwalifikowana do udziału w projekcie w dniu 25 maja 2021 r. Rozpoczęła zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się na platformie G Suite w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Życzymy owocnej pracy i wytrwałości.  

2021 05 25 8


W dniu 29 kwietnia 2021  nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie po raz drugi odbyli spotkanie robocze . Omówiono działania, które należy podjąć przed realizacją kursu na Malcie tj. udział w szkoleniach na platformie E PALE i e Twinning. Omówiono również jakie już zostały poczynione działania dotyczące rezerwacji kursów, zakupu biletów i zakwaterowania. 

clil 2