Działania w projekcie

W dniu 29 kwietnia 2021  nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie po raz drugi odbyli spotkanie robocze . Omówiono działania, które należy podjąć przed realizacją kursu na Malcie tj. udział w szkoleniach na platformie E PALE i e Twinning. Omówiono również jakie już zostały poczynione działania dotyczące rezerwacji kursów, zakupu biletów i zakwaterowania. 

clil 2