Projekty UE

MODEL WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZAWODOWEJ I UCZELNI DLA ZAWODU TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Technikum nr 7 projektowania i Stylizacji Ubioru w partnerstwie z Politechniką Łódzką  przygotowała „Model współpracy szkoły  zawodowej i uczelni dla zawodu  technik przemysłu mody”opracowany w ramach projektu  „model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej  dla zawodu technik przemysłu mody” w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2104-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego

Model współpracy zawiera;

  1. Opis instytucji podejmujących współpracę.
  2. Czynniki wyznaczające warunki współpracy.
  3. Zadania realizowane w partnerstwie.
  4. Opis form współpracy.
  5. Model współpracy w obiektywie.
  6. Korzyści wynikające ze współpracy dla szkoły i uczelni.
  7. Przykład porozumienia o współpracy szkoły z uczelnią.

Model uzyskał pozytywną recenzję Politechniki Łódzkiej oraz przedstawiciela organizacji branżowej  rozwiązań w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami.

Zachęcamy do zapoznania się  z modelem oraz przekazanie do nas informacji zwrotnej na temat wykorzystania wypracowanych w projekcie rozwiązań organizacyjnych w zakresie współpracy szkoły  zawodowej i uczelni dla zawodu  technik przemysłu mody.

Materiały do pobrania:

Link z materiałem