Projekty UE

Informacje o projekcie

projekt unijny po wer

W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 w CKZiU w sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 po raz kolejny młodzież będzie odbywała staże zagraniczne.  Projekt jest kierowany do uczniów klas trzecich kierunków: 

Technik ekonomista

Technik organizacji reklamy

Technik technologii odzieży

Kelner

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych i języków obcych. Czterotygodniowe praktyki uczniów odbędą się w Hiszpanii Portugalii i Anglii. Nauczyciele odbędą tygodniową wizytę studyjną w Hiszpanii.

Tytuł projektu „Praktyka zawodowa życiową inwestycją” odzwierciedla jego nadrzędny cel jakim jest wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności, kwalifikacji ułatwiających osobisty rozwój uczniów.

Główne cele projektu:

 • Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ,
 • Doskonalenie znajomości języków obcych,
 • Kształcenie umiejętności obiektywnego oceniania jakości pracy własnej i członków zespołu,
 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
 • Nauka tolerancji i otwartości na nowości, poprzez 
 • Kontakt z lokalnym środowiskiem,
 • Zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy,
 • Zwiększenie mobilności zawodowej uczniów,
 • Rozwój osobisty i społeczny,
 • Poznanie obcych kultur i obyczajów
 • Poznawanie metod pracy w innych krajach,
 • Zdobywanie nowych umiejętności zawodowych
 • Wniesienie innowacji pedagogicznych w kształcenie zawodowe,
 • Urozmaicenie metod nauczania,
 • Podniesienie poziomu szkoły do europejskiego,
 • Zwiększenie atrakcyjności szkoły w regionie.

CERTYFIKATY

Każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikaty, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia ich atrakcyjności jako przyszłych uczestników rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Europass – mobilność

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ecvet)

Certyfikat językowy