Plan współpracy

5 listopada 2015 r. w murach Technikum nr 1 Ekonomicznego odbyło się spotkanie dr hab. Przemysława Zbierowskiego i mgr Ilony Król -  Koordynatorów współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota-Roweckiego 64. Zgodnie z umową podpisaną 12 maja 2015 r. partnerzy zobowiązali się do realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym. Dlatego celem spotkania, zainicjowanego przez panią Ilonę Król, było opracowanie propozycji działań na rok szkolny 2015/2016 oraz ustalenie wstępnego harmonogramu ich realizacji. W wyniku wspólnych dyskusji Koordynatorzy przygotowali następujący plan pracy:

Termin Proponowane działania
17 listopada 2015 r. Zwiedzanie uczelni, wykład otwarty ze statystyki dla uczniów klas III.
grudzień Warsztaty dla uczniów prowadzone w szkole przez pracowników UE.
styczeń Zwiedzanie uczelni, wykład z zakresu prawa dla uczniów klas IV.
luty Warsztaty na UE dla uczniów Technikum nr 1 Ekonomicznego
marzec Prezentacja oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w szkole.
Konkurs z zakresu rachunkowości.
kwiecień Uczestnictwo uczniów w Dniach Otwartych Uniwersytetu Ekonomicznego.
Współpraca z Akademickim Centrum Kariery – warsztaty, ćwiczenia dotyczące konkursu: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” (Seneka Młodszy).Tematyka konkursu:
  • Jak racjonalnie gospodarować finansami osobistymi.
  • Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych.

Szczegółowe terminy i tematyka warsztatów oraz szkoleń będą ustalane na bieżąco przez Koordynatorów. Ponadto w ramach współpracy przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego będą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach szkoły.

Mamy nadzieję, że zainicjowane działania rozbudzą jeszcze bardziej ekonomiczne zainteresowania młodzieży oraz przyczynią się znacząco do stworzenia jej nowych możliwości rozwoju.