Podpisanie umowy o współpracy

uelogoW trosce o podnoszenie poziomu nauczania zawodowego oraz stwarzanie nowych możliwości rozwoju dla uczniów, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Grota-Roweckiego 64 wciąż szuka partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym wśród uczelni wyższych. 

12 maja 2015 r. o godz. 1100 podpisana została umowa o współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, reprezentowanym przez Prorektora ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Wojciecha Dyducha a CKZiU w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektor mgr inż. Elżbietę Czernik.  

Umowa szczegółowo określa zasady współpracy między sygnatariuszami.

Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia uczniom CKZiU uczestnictwa w wykładach rektorskich i wykładach otwartych, programach edukacji ekonomicznej ELiT, zajęciach prowadzonych przez pracowników uniwersytetu, pracach i badaniach kół naukowych, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Uczelnię. Szczególne znaczenie we współpracy obu instytucji będzie mieć objęcie systemem konsultacji i opieki naukowej szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum nr 1 Ekonomicznego o kierunku kształcenia technik ekonomista.

Z kolei Szkoła zobowiązuje się do motywowania i zachęcania uczniów do udziału w programach Edukacji Ekonomicznej, korzystania z wykładów otwartych, bezpłatnej ekspozycji materiałów reklamowych Uczelni oraz umożliwienia prezentacji jej oferty edukacyjnej.

Gwarancją właściwej realizacji podjętych zadań jest wyznaczenie Koordynatora, którego zadaniem będzie współpraca z Opiekunami z ramienia Uczelni i Szkoły. Te odpowiedzialne funkcje pełnić będą ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Przemysław Zbierowski a z ramienia Szkoły mgr Ilona Król - nauczycielka przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 Ekonomicznym.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli również uczniowie klasy 3 b Technikum nr 1 Ekonomicznego. Mieli oni możliwość zwiedzić gmach Uniwersytetu Ekonomicznego, który być może w przyszłości stanie się miejscem ich dalszej edukacji.