Olimpiada 2020/2021

 

Zawody szkolne Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży  odbędą  się stacjonarnie  w dniu 22.10.2020 roku w budynku Grota Roweckiego 64 o godzinie 09.00

 

INFORMACJA O KOLEJNEJ EDYCJI OLIMPIADY

Szanowni Państwo,

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej znalazł się w gronie zwycięzców ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu na realizację zadania publicznego pt: Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Zgłoszona do konkursu Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży realizowana we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu uzyskała dofinansowanie z MEN na realizację trzech kolejnych edycji Olimpiady.

Laureaci i finaliści Olimpiady, zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1992 r., o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

W związku ze zbliżającym się terminem I etapu ( w dn. 22. 10 2020 R Zawodów Szkolnych) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  i Umiejętności z Zakresu Projektowania  i Wytwarzania Odzieży

pragnę przypomnieć, iż 30. 09. 2020 upływa termin zgłaszania uczestników

Przypominam, że zgłoszenia, protokoły z zawodów szkolnych, listy zakwalifikowanych do II etapu należy wysłać e-mailem na pocztę olimpiady i w formie papierowej na adres  CKZiU, klauzulę RODO tylko w formie papierowej.

Jednocześnie przypominam, że zgłoszenia i protokoły z zawodów szkolnych załączamy w plikach w formacie PDF, natomiast listę zakwalifikowanych w DOK. Dzięki czemu unikniemy błędów w nazwiskach uczestników.

 Proszę o podanie drogą e-mail imienia i nazwiska osób opracowujących szkolne testy, oraz skład komisji szkolnych ze względu na konieczność podpisania umowy do wynagrodzenia.

Proszę o zapoznanie się z nowym regulaminem oraz terminarzem na stronie CKZIU.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów okręgowych
Lista osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych
WYNIKI_ZAWODÓW_III_STOPNIA