WYDZIAŁ MEDYCZNY

 

Wydział medyczny dla młodzieży

Jeśli Twoim marzeniem jest praca ze zwierzętami - to technik weterynarii może okazać się Twoim zawodem. 

Jako technik weterynarii będziesz zajmował się   podstawową opieką nad powierzonymi zwierzętami i wykonywał  czynności higieniczne oraz   czynności z zakresu opatrunków i fizjoterapii, podawał zalecone przez weterynarza lekarstwa, a zatrudnienie będzie można znaleźć w klinikach weterynaryjnych, hodowlach, ogrodach zoologicznych, czy nawet inspekcji weterynaryjnej. Ucząc się na naszym wydziale zdobędziesz wiedzę z anatomii i fizjologii zwierząt, profilaktyki chorób i leczenia zwierząt, ich rozrodu, unasienniania, prowadzenia ciąży i chowu oraz poznasz zagadnienia z zakresu diagnostyki weterynaryjnej.

Wydział medyczny dla dorosłych

Zdrowie – Twoje i innych - jest dla Ciebie najważniejsze? Wybierz jeden z zawodów związanych z kosmetologią, opieką, terapią czy masażem i zrealizuj swoje marzenia! Lista miejsc w których można pracować po ukończeniu szkoły policealnej jest długa, wśród nich są: gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, firmy kosmetyczne, sanatoria, SPA, kluby sportowe, szpitale, domy pomocy społecznej i przychodnie rehabilitacyjne.

Wybierz wydział  medyczny i zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności  do Twojego wymarzonego zawodu! Twój czas poświęcony na naukę zaprocentuje, a w przyszłości praca z ludźmi zapewni satysfakcję. Wybierz dogodny sposób nauki - dzienny lub zaoczny.

 

Technik weterynarii T1

Technik ortopeda SP 7

Technik masażysta SP7

Opiekun w domu pomocy społecznej SP7

Terapeuta zajęciowy SP7

Asystent osoby niepełnosprawnej SP7

Opiekun medyczny SP 7

Technik usług kosmetycznych SP7