Informacje bieżące

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora CKZiU Nr 36/2020 z 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zajęć praktycznych w systemie stacjonarnym w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul Grota Roweckiego 64, na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, na zajęcia nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 

NFORMACJA 
Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych 
MOD.03,  MOD.11,  AU.14,   FRK 04. 
będą realizowane w trybie on-line
 
  

 
Informacja  

 Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych rozpoczynają się 12.09.2020 o godzinie 8.00 w budynku Grota Roweckiego 66.

 

Ulotka KKZ 1

Ulotka KKZ 2


 


ZASTĘPSTWO: