Publikacje nauczycieli

zdjecie1mgr inż. Dariusz Mączka ukończył SGGW w Warszawie na wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz UR w Krakowie na wydziale Technologii Żywności, od wielu lat pasjonat gastronomii, dietetyki klinicznej, mistrz cukiernictwa

Ćwiczenia i zadania z technologi gastronomicznej z towaroznawstwempobierz