Działalność charytatywna w CKZiU w Sosnowcu, Wolontariat, Współpraca z Caritas i innymi instytucjami.

Młodzież CKZiU w Sosnowcu aktywnie działa w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu, które nawiązało współpracę z instytucjami charytatywnymi z terenu Zagłębia i Śląska. Uczniowie zdobywali doświadczenia w komunikacji interpersonalnej i doświadczali, jak wiele radości daje pomaganie innym.

Wolontariuszom i opiekunom, którzy chętnie podjęli wysiłek działania na rzecz potrzebujących serdecznie dziękujemy!

Najważniejsze inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu:

  1. „Kromka chleba dla sąsiada” - CARITAS diecezji Sosnowieckiej - październik 2019 (część żywności przekazano do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez siostry Karmelitanki przy ul. Matki T. Kierocińskiej w Sosnowcu).
  2. Akcja cykliczna związana z honorowym dawstwem krwi (udział w pobieraniu krwi pełnej– wrzesień 2019).  
  3. Nieco słodkości dla seniora” akcja organizowana przez fundację ”Blisko Ciebie”.
  4. „Tak, pomagam” - CARITAS diecezji Sosnowieckiej – grudzień 2019. Wysiłek wolontariuszy przyniósł 240 kg artykułów spożywczych. Wykonano z nich 10 dużych (ok. 20 kg) paczek dla potrzebujących rodzin pozostających pod opieką szkoły.
  5. Zbiórki karmy dla zwierząt w schronisku.Zaprojektowanie i wykonanie legowisk dla psów i kotów przez uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 9.
  6. Nawiązanie współpracy ze śląskim wolontariatem – grudzień 2019. Przygotowanie warsztatów dla uczniów na temat pracy wolontariusza akcyjnego oraz pracy dla Hospicjum – inicjatywa uczennicy należącej do Rady Wolontariatu 
  7. Przygotowanie uczniów do udziału w kweście ulicznej organizowanej przez WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – listopad 2019. Akcja obejmowała wszystkie jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu. Idea wolontariatu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Z Technikum nr 7 i Branżowej Szkoły I Stopnia 
    nr 9 zadeklarowało swój udział 23 uczniów. Wolontariusze będą realizowali swoje działania dla sztabu nr 71 działającego w Szkole Podstawowej nr 45. 
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .