JUBILEUSZ "EKONOMIKA, CZYLI 60 LAT MINĘŁO...

PROLOG, CZYLI "I TAK TO SIĘ ZACZĘŁO..."

Wrzesień 1959 roku - w dwóch salach i pomieszczeniach administracyjnych internatu Technikum Hutniczego w Sosnowcu rozpoczęło działalność jako samodzielna jednostka budżetowa pięcioletnie Technikum Ekonomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Handlowa. To był początek istnienia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu, szkoły, która na długie sześćdziesiąt lat wpisała się w annały sosnowieckiej oświaty. Pierwszym dyrektorem placówki był Kazimierz Cesarz, który z wielkim zaangażowaniem troszczył się o jej rozwój. Wkrótce liczyła już 11 oddziałów i wciąż się powiększała, dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb czasu. Kontynuatorami pracy pierwszego dyrektora byli jego następcy, kolejno: pan Jan Podsiadły, pani Teresa Herman, pani Alicja Fronio i obecnie pani Elżbieta Czernik.

60 lat to doskonała okazja, aby przypomnieć historię szkoły, jej sukcesów i uczcić jubileuszowymi obchodami.

JUBILEUSZ CZAS ZACZĄĆ...

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od mszy św. koncelebrowanej w intencji pracowników i uczniów szkoły, którą odprawili ks. Donat Manterys proboszcz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika oraz ks. Michał Knapik – wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Ks. Proboszcz w swoim kazaniu podkreślił, że każdy człowiek swoje życie powinien budować na silnych podstawach. W tworzeniu tego fundamentu ważną rolę odgrywa również szkoła. 60 lat istnienia jest dowodem ogromu pracy włożonego w wychowanie młodego pokolenia. Ks. Proboszcz życzył całej społeczności szkolnej wielu sukcesów i kolejnych wspaniałych jubileuszy.

W MURACH SZKOŁY...

Po uroczystej mszy św.  zgromadzeni udali się do szkoły, gdzie w głównym holu obejrzeli wystawę "Ekonomik w fotografii". Oglądając czarno - białe i kolorowe zdjęcia nie sposób było nie zgodzić się ze słowami: "Zdjęcia pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile." A było co oglądać i wspominać: uroczystości szkolne sprzed lat, pracownie klasowe, po których pozostały już tylko wspomnienia i fotografie, wycieczki, bale studniówkowe, przedstawienia teatralne, codzienne życie szkoły, jej pracowników i przede wszystkim uczniów.

Ciekawym doznaniem była wizyta w izbie wspomnień, w której zgromadzono mnóstwo pamiątek przeszłości szkoły: dawne szyldy, maszyny do pisania, archaiczną maszynę do liczenia, sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych, kroniki szkolne - nieme, ale jakże wymowne dowody historii "Ekonomika". 

W holu odsłonięto tablicę upamiętniającą jubileusz 60-lecia szkoły. Tego zaszczytu dostąpili byli dyrektorzy "Ekonomika" - p. Alicja Fronio i p. Jan Podsiadły. Ten moment stał się preludium do uroczystej akademii, która odbyła się w sali gimnastycznej. Na tę okazję stała się ona obszerną aulą ze sceną i dekoracjami. Prowadzenie uroczystości powierzono przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego - Maksymilianowi Prokopowi, który wywiązał się z tego zadania profesjonalnie. Pani Dyrektor Elżbieta Czernik oraz pani Wicedyrektor Technikum nr 1 Ekonomicznego Maria Koźmin powitały dostojnych gości, którzy licznie przybyli świętować wraz ze społecznością szkolną jubileusz 60-lecia szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele parlamentu, p. Joanna Sekuła - senator RP, p. Grażyna Welon i p. Piotr Ociepka reprezentujący poseł Ewę Malik, p. Bartosz Górski, który reprezentował posła RP Mateusza Bochenka. 

Przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Katowicach: p. Iwonę Malewską - Dróżdż oraz p. Mirosławę Kolwas - Soczyńską - Dyrektor Delegatury KO w Sosnowcu.

Władze Sosnowca w osobach: p. Arkadiusza Chęcińskiego - Prezydenta Miasta Sosnowca, p. Ewę Szotę - Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sosnowcu, p. Michała Zająca - Przewodniczącego Komisji Oświaty, przedstawicieli Rady Miasta Sosnowca, p. Aldonę Barańską - Inspektor Wydziału Edukacji w Sosnowcu.

Władze nauczycielskich związków zawodowych: panią Iwonę Załucką   - Prezes Oddziału ZNP w Sosnowcu oraz p. Ewę Senkowską wiceprzewodniczącą MOZ Solidarność w Sosnowcu.

Przedstawicieli uczelni wyższych: dr. Bartłomieja Gabrysia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mgr Agnieszkę Dymek - Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i mgr Jolantę Łozińską - Dudek - Prodziekan ds. nauczania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Przedstawicieli instytucji kościelnych oraz instytucji współpracujących ze szkołą, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych Sosnowca. Byłych dyrektorów "Ekonomika" p. Jana Podsiadłego i p. Alicję Fronio, byłych i obecnych nauczycieli szkoły, rodziców, absolwentów i uczniów.

W swoim wystąpieniu Pani dyrektor wyraziła wdzięczność byłym i obecnym dyrektorom szkoły, wszystkim nauczycielom i pracownikom za ogrom pracy włożonej w jej funkcjonowanie na przestrzeni lat. Podkreśliła, że "Ekonomik" zawsze znany był ze swojej atmosfery - pełnej życzliwości, ciepła i wzajemnego szacunku. Wśród absolwentów szkoły jest wielu jej obecnych nauczycieli, ale też synów i córek osób, które ukończyły szkołę i z ufnością oddają swoje dzieci pod opiekę wykwalifikowanego grona pedagogów. Pani Dyrektor podkreśliła, że szkoła wciąż się rozwija i podejmuje nowe wyzwania, oferuje nowe kierunki kształcenia, poszerza bazę dydaktyczną. "Nie można zapominać, że  nasza szkoła to także miejsce, w którym młody człowiek, oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności, ma możliwość rozwijać swoje pasje, odkrywać nowe talenty, snuć plany na przyszłość. Szkoła pomaga w wyborze właściwej drogi życiowej. [...] Na przestrzeni tych 60 lat tyle się zmieniło: kolejni dyrektorzy, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, metody i formy pracy, profile kształcenia. Przeobrażeniom uległ szkolny budynek i jego otoczenie. Niezmienna pozostała jednak misja szkoły: utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, by rzetelnie przygotować uczniów do sprostania wyzwaniom swoich czasów." - powiedziała w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor.

Z okazji jubileuszu serdeczne życzenia Dyrekcji i nauczycielom przekazali zaproszeni goście, kierując słowa uznania za pracę i wysiłek włożony w kształcenie kolejnych pokoleń uczniów. Natomiast młodzieży życzyli wiele radości z pobytu w szkole, aby każdy dzień był przygodą intelektualną, która pozwala odkryć coś nowego, a po wielu latach stał się okazją do sentymentalnych wspomnień.

Dziękując za życzliwość wobec szkoły, Dyrekcja uhonorowała pamiątkowymi statuetkami osoby, które zasługują na miano przyjaciół i sympatyków "Ekonomika". W gronie wyróżnionych znaleźli się między innymi p. Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta Sosnowca, byli dyrektorzy szkoły oraz przedstawiciele instytucji ściśle współpracujących ze szkołą i wspierających ją w rozwoju.

WIRTUALNA PODRÓŻ W CZASIE, CZYLI "POCIĄG" DO EKONOMII

Po oficjalnych wystąpieniach przyszła pora na wspomnienia, dla których okazją stała się podróż w przeszłość do początków szkoły i przypomnienie jej historii aż do współczesności. Prezentacja multimedialna przeplatana była zabawnymi scenkami, w których swój talent aktorski zaprezentowali uczniowie szkoły. Była także okazja do wspólnego śpiewania. Zgromadzeni goście mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami szkoły i zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniało się jej oblicze. Wszak "nasza podróż do ekonomii trwa już lat 60 i nie chce zwolnić..."

Po uroczystej akademii gości zaproszono na ucztę dla podniebienia. W sali bankietowej szkoły uczniowie Technikum Gastronomicznego przygotowali eleganckie i smaczne przekąski. Jednak clou programu był jubileuszowy tort, który zebrani degustowali z prawdziwą przyjemnością.

UŚMIECHY, UŚCISKI, SŁOWA, SŁOWA, SŁOWA...

Oficjalne obchody, eleganckie i poważne, ustąpiły nareszcie miejsca sytuacjom mniej oficjalnym, a wyczekiwanym najbardziej. To spotkania z byłymi pracownikami szkoły i absolwentami, którzy - po nieraz wielu latach - postanowili odwiedzić, swoją dawną szkołę, w której zostawili kawałek życia. Wspomnieniom, wzruszeniom, anegdotom i uściskom nie było końca. Nagle pojawiła się magia niepowtarzalnej atmosfery "Ekonomika", która łączy pokolenia.

I TAK SIĘ TRUDNO ROZSTAĆ...

Wszystko co dobre szybko się kończy, jubileuszowe obchody również dobiegły końca, ale niełatwo było opuścić mury szkoły, rozstać się z przyjaciółmi, znajomymi, koleżankami i kolegami z pracy, ze szkolnej ławy. Uśmiechy, uściski, powinszowania i ciepłe słowa...Tak oto będziemy pamiętać wydarzenie, w którym przyszło nam wziąć udział. Świętowanie takich uroczystości to wspaniała okazja, by odświeżyć lub zacieśnić relacje z osobami, które są bliskie naszemu sercu. 

POST SCRIPTUM

Nie byłoby tak pięknego jubileuszu, gdyby nie zespołowa praca nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi. Dziękujemy za przygotowanie dekoracji szkoły, programu artystycznego, specjalnego wydania szkolnej gazetki "Śmiało", pełnienie dyżurów, wykonywanie żmudnych czynności porządkowych.

Wszystkim życzymy radosnej i spokojnej, nieco prozaicznej rzeczywistości w drodze do kolejnego jubileuszu.